Incassobureau of Unpaid: wat is eigenlijk het verschil?

Denk jij ook aan een incassobureau als dé oplossing om onbetaalde facturen te innen? Soms biedt een incassobureau inderdaad een antwoord op jouw probleem. Maar het is belangrijk om er bij stil te staan hoe je die wanbetaler wil aanpakken. De IOS-procedure van Unpaid kan voor jou een waardevol alternatief zijn.

Incassobureau of Unpaid: wat is eigenlijk het verschil?


 

Ik heb een onbetaalde factuur, wat kan ik doen?

Een onbetaalde factuur hoeft niet per se een vervelende zaak te zijn, als je klant kort na jouw herinnering het bedrag betaalt. Zodra de vervaldatum van een factuur verstreken is, herinner je je klant er vriendelijk aan ze te vereffenen. Dat kan met een herinneringsbrief of -mail, of een simpel telefoontje.

Betaalt je klant snel? Dan is het probleem opgelost. Helaas komt het voor dat klanten geen gehoor geven aan zulke aanmaningen. Soms uit angst, bij liquiditeitsproblemen, maar soms ook uit kwade wil.

Heeft je aanmaningsprocedure niet gewerkt? Stuur je klant dan een ingebrekestelling, dit is zijn allerlaatste kans. Wanneer een reactie nog steeds uitblijft, is het tijd voor een volgende invorderingsprocedure.

Welke stappen onderneem je nu? Dat hangt af van:

 1. De soort factuur. Gaat het om een b2b-factuur (business-to-business) of een b2c-factuur (business-to-consumer)? Is jouw factuur gericht aan een onderneming of is de debiteur een particulier?
   
 2. Is de factuur betwist of onbetwist?

In dit artikel hebben we het over onbetwiste b2b-facturen. Heeft de klant jouw factuur wel betwist, dan is het een zaak voor rechtbank. Een incassobureau of Unpaid kunnen hierbij niet tussenkomen.

Hoe werkt een incassobureau?

Een incassobureau neemt een deel van het invorderingstraject van jou over. Je beslist in samenspraak met zo’n bureau waar in het traject je hen inschakelt. Dat kan vanaf de eerste herinnering, of pas na een ingebrekestelling.

Het incassobureau start altijd met een minnelijk traject. Dat wil zeggen dat wat het van de wanbetaler vraagt, niet juridisch afdwingbaar is. Om te beginnen zal het jouw debiteur informeren over de openstaande schuld. Je klant krijgt een aanmaning tot betaling en wordt gewezen op de extra kosten die erbij komen als hij niet betaalt. Wanneer jouw debiteur niet reageert op de eerste aanmaning volgt er een tweede aanmaningsbrief. Soms neemt het incassobureau ook telefonisch contact op met de debiteur.

De minnelijke procedure heeft niks opgeleverd? Dan evalueert het incassobureau in samenspraak met jou om het dossier af te sluiten óf over te gaat tot een juridische inning. Hier heb je een opnieuw twee opties. De klassieke, trage procedure via advocaat en rechtbank of de IOS-procedure.
 

hoe werkt incassobureau

De kosten van incasso

Een bureau moet zich houden aan enkele regels rond incassokosten voor b2b-facturen.

Je wanbetaler zal volgende bedragen moeten betalen:

 • het factuurbedrag en de btw daarop, uiteraard
 • nalatigheidsinteresten

Dit percentage van het factuurbedrag staat vaak vermeld in jouw factuurvoorwaarden of algemene voorwaarden. Is dat niet het geval, dan gebruikt het bureau een wettelijk toegestaan percentage.

 • het forfaitair schadebeding
  Deze kosten worden berekend op basis van een maximumpercentage van het factuurbedrag van alle openstaande facturen (niet over de rente). Het incassobureau kan niet meer aanrekenen dan voorzien is in je algemene voorwaarden of contractueel afgesproken is met je klant.

Hoeveel betaal jij zelf aan het incassobureau?

Dat varieert sterk. Onze analyses tonen dat de meeste incassobureaus hun tarieven weinig transparant op hun website vermelden. Een incassobureau kan een uurloon aanrekenen, met een abonnementsformule werken of het ‘No Cure, No Pay’-principe hanteren. Dit principe houdt in dat jij pas iets betaalt als het bureau jouw factuur effectief geïnd heeft. Helaas is dat niet altijd een garantie voor goede dienstverlening en is het erg belangrijk om de kleine lettertjes goed te lezen.

Alternatief: Unpaid & de IOS-procedure

Zie je op tegen dit lange en onzekere traject? Dan kan het een pak sneller. Om een onbetaalde en onbetwiste b2b-factuur in te vorderen kan je een beroep doen op de IOS-procedure. Dit is de procedure waarmee Unpaid werkt.

De IOS-procedure verloopt veel sneller, efficiënter en goedkoper dan de procedure die een incassobureau of advocatenkantoor hanteert. Met deze Invordering van Onbetwiste Geldschulden (IOS) hoef je niet meer naar de rechtbank te stappen om een factuur in te vorderen. Bovendien stuurt Unpaid niet opnieuw aanmaningen naar jouw debiteur, want dat heb jij al gedaan. Onze gerechtsdeurwaarder onderneemt onmiddellijk actie.

Hoe ziet de IOS-procedure eruit?
 

 1. Je start je dossier op via de Unpaid-website.
  Alles gebeurt online. Je hoeft je niet te verplaatsen.
   
 2. Wij controleren of jouw factuur aan de voorwaarden voldoet voor de IOS-procedure.
   
 3. Je betaalt een voorschot.
  Dit wettelijk vastgelegde voorschot is afhankelijk van jouw factuurbedrag. We verhalen dit op jouw debiteur, een succesvol afgerond dossier kost jou dus niks.
   
 4. Jouw werk zit er op. Wij duiden een deurwaarder aan die in de buurt van je klant woont en waarmee wij duidelijke afspraken hebben gemaakt. Deze gaat binnen de 5 werkdagen naar je klant om hem te melden  dat hij of zij in de IOS-procedure zit en dus 38 dagen de tijd heeft om jouw factuur (of facturen) te betalen of te betwisten
   
 5. Heeft je klant na 30 dagen nog niet betaald? Dan wacht de deurwaarder nog 8 dagen af (wettelijke wachttijd). Daarna krijgt die automatisch een uitvoerbare titel – een vonnis – -via de CROS-database, een informaticasysteem van de overheid. De rechtbank hoeft niet tussen te komen.
   
 6. Met dit vonnis betekent de deurwaarder opnieuw een betalingsbevel: jouw debiteur krijgt een allerlaatste kans. Betaalt hij binnen de 5 dagen nog steeds niet, dan kan de deurwaarder overgaan tot inbeslagname van goederen en een openbare verkoop.
   

Gelukkig hoeft het maar zelden zover te komen. Dat weten we bij Unpaid uit ervaring.

 De verschillen tussen Unpaid en incasso op een rijtje:

 

Unpaid

Incassobureau

Wanneer kan ik het inzetten?

Bij onbetwiste b2b-facturen

Bij onbetwiste b2b- en b2c-facturen

Hoelang duurt het voor ik mijn geld krijg?

Na 38 dagen heeft de gerechtsdeurwaarder een vonnis om over te gaan tot inbeslagname, meestal betaalt je klant al sneller

Onduidelijk, het duurt minstens 2 maanden voor de deurwaarder een vonnis voor inbeslagname heeft

Hoeveel betaal ik als schuldeiser?

In principe niets. Je betaalt wel een wettelijk vastgelegd voorschot, dat je na invordering van de factuur terugkrijgt

Onduidelijk

 

Als je klant ondanks al je mails, rappels en inspanningen nog altijd niet betaalt, dan schieten wij in actie. Start je dossier op in een paar eenvoudige stappen en we gaan aan de slag:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.