Wat gebeurt er als je beslist om het proces via Unpaid stop te zetten

Na het indienen van je claim gaan wij onmiddellijk aan de slag. Je claim wordt verwerkt en de gerechtsdeurwaarder start een solvabiliteitsonderzoek en begint met de voorbereiding van de aanmaning. We maken dus meteen een aantal kosten. Mocht je om een goede reden (je klant blijkt bijvoorbeeld toch betaald te hebben) de claim willen annuleren zullen wij, indien dit gebeurt binnen de 12 uur na het indienen van de claim, het volledige voorschot terugbetalen.

Indien je binnen de 72 uur na het indienen van de claim besluit om het dossier stop te zetten dan krijg je je voorschot terug mits aftrek van € 40 (excl. BTW) voor de dossierkosten en € 50 (excl. BTW) voor het solvabiliteitsonderzoek.

Indien je bericht krijgt van de gerechtsdeurwaarder dat de solvabiliteit twijfelachtig is en je besluit de claim stop te zetten dan betalen we eveneens het voorschot terug na aftrek van € 40 voor de dossierkost en € 50 voor het solvabiliteitsonderzoek. Op dat moment ontvang je ook automatisch en gratis een attest van oninbaarheid. Hiermee kan je de onbetaalde factuur uit je omzet halen en eventuele reeds betaalde BTW recupereren.

Eens de aanmaning betekend is, worden de zaken anders. Het is steeds de bedoeling dat de debiteur de volledige schuld, inclusief alle kosten betaalt aan de gerechtsdeurwaarder. In uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat de debiteur de openstaande schuld rechtstreeks aan jou betaalt. In dat geval zullen de openstaande kosten nog steeds moeten worden voldaan. Hiervoor zendt de gerechtsdeurwaarder een kosteloze saldobrief aan de debiteur, en kan de uitvoering evenwel worden verdergezet. Indien je wenst af te sluiten, bestaan de kosten uit de door jou voorgeschoten bedragen en het schadebeding dat maximaal 10% van de hoofdsom bedraagt. De keuze om deze kosten al dan niet te laten vallen, is geheel aan jou. Dat houdt wel in dat je eventueel voorgeschoten kosten niet terugkrijgt en dat je het schadebeding dient te betalen.