Wat kost het?

Net zoals bij een Belgische onderneming, kost dit jou eigenlijk niets. Aangezien we steeds alle kosten recupereren op je klant, dien je enkel de te maken kosten voor te schieten.  

De kostprijs van deze dienst is opgesplitst in twee soorten kosten. Enerzijds de kosten van de controle door de advocaat van de geldigheid van uw dossier € 40 (excl. BTW), anderzijds de kost van de gerechtsdeurwaarder om ter plekke te gaan en een proces-verbaal van niet betwisting op te stellen. Deze laatste kost hangt af van de waarde van jouw vordering.

Het totaal van de voorschotten bedraagt:
 

Waarde van dossier Kostprijs excl. btw

0 – 124,99 €

187,54 €

125 – 369,99 €

223,56 €

370 – 619,99 €

259,74 €

620 – 1859,99 €

277,88 €

1860 – 3719,99 €

314,06 €

3720 – 12399,99 €

350,08 €

12400 – 37199,99 €

386,38 €

37200 - …

458,72 €

 

Naast de hoofdsom en de kosten die je integraal worden terugbetaald kan Unpaid nog eventuele interesten en schadebedingen innen bij jouw klant. Deze kunnen, afhankelijk van jouw factuurvoorwaarden, maximaal 10% van het totale factuurbedrag bedragen en zijn bedoeld om de werkingskosten van Unpaid te financieren.