Particuliere klant die niet betaalt? Stuur een gerechtsdeurwaarder ter plaatse

Heeft je klant geen ondernemingsnummer? Is de wanbetaler met andere woorden een privépersoon? Dan bestaat er jammer genoeg maar één mogelijk traject om de betaling van onbetaalde facturen juridisch af te dwingen: via de rechtbank. Een tijdrovend en onvoorspelbaar parcours, zowel wat de uitkomst als wat de kosten betreft. 

En een groot verschil met de efficiënte IOS-procedure die je kan inzetten om bij bedrijfsklanten facturen in te vorderen. Daarom heeft Unpaid ook een snellere mogelijkheid ontwikkeld om particuliere wanbetalers aan te zetten tot betalen.

Particuliere klant die niet betaalt


Efficiënter onbetaalde facturen invorderen bij privépersonen

Dien je dossier in en laat onze gerechtsdeurwaarder persoonlijk langsgaan bij je klant om een minnelijke aanmaning te betekenen. Net als bij een aangetekende brief kan je klant nu niet meer beweren dat hij je aanmaning niet kreeg. Maar een bezoek van een deurwaarder maakt wel véél meer indruk dan de zoveelste brief.

In heel wat gevallen zal dit je klant aanzetten om je factuur te betalen. Doet hij dat niet, en moet je toch een juridische procedure inzetten? Dan bewijst de betekening van de aanmaning door de deurwaarder voor de rechtbank dat je alles in het werk hebt gesteld om de som te innen. Je hoeft dus geen advocaat meer in te schakelen (en te betalen) om nóg een minnelijke aanmaning te sturen.


Hoe gaat Unpaid te werk?

1) We selecteren een lokale gerechtsdeurwaarder

Wanneer je een dossier online indient, zetten wij onmiddellijk één van onze gerechtsdeurwaarders aan het werk. Wij kiezen een gerechtsdeurwaarder op basis van de postcode van je debiteur.

 

2) Solvabiliteitsonderzoek

De gerechtsdeurwaarder voert eerst een solvabiliteitsonderzoek uit op je klant. Hij of zij kijkt met andere woorden na of de kans op inning van de factuur reëel is. Blijkt het weinig waarschijnlijk dat de klant zal kunnen betalen, dan sluiten we het dossier af en bezorgen jou een attest van oninbaarheid. Daarmee kan je de btw recuperen die je al op de factuur betaalde en kan je de omzet juridisch correct uit je boekhouding halen.

 

3) Betekening van de aanmaning

Zijn er geen problemen bij de solvabiliteitscontrole, dan gaat de gerechtsdeurwaarder fysiek tot bij je klant om die een aanmaning tot betaling te overhandigen. Dat maakt indruk!

 

4) Je klant betaalt

Zodra je klant betaalt, stort de gerechtsdeurwaarder het ontvangen bedrag aan je door. Betaalt je klant alles, dan ontvang je de som van je openstaande facturen. Betaalt hij finaal slechts een deel, dan ontvang je dat. Het overblijvende deel kan je dan nog steeds proberen innen via een klassieke juridische procedure.

 

5) Afsluiten van het dossier

Zodra je klant betaald heeft, sluiten wij het dossier af. Dat doen we ook als er sinds de aanmaning 6 weken voorbij gingen zonder betaling. In dat laatste geval kan jij ervoor kiezen om naar de rechtbank te stappen. Wij bezorgen jou of je advocaat alvast alle mogelijke juridische stukken om daar sterk in je schoenen te staan.

 

Hoeveel kost deze service van de deurwaarder?

Het kost jou een vast bedrag van €95 (excl. btw) om onze deurwaarder je aanmaning te laten betekenen bij een particuliere klant.

Heeft je klant wél een btw-nummer? Dan kan je de procedure tussen bedrijven inzetten en de Unpaid-kost volledig verhalen op je klant.

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.