1 op 10 Vlaams-Brabantse ondernemingen lijdt nu al verlies door de gestegen energieprijzen

Uit een studie van Voka bij 500 ondernemingen uit Vlaams-Brabant blijkt dat velen bezorgd zijn om de energietoekomst op korte termijn. De gestegen energieprijzen kennen nu al negatieve gevolgen op het bedrijfsleven in België.

 

1 op 10 Vlaams-Brabantse ondernemingen lijdt verlies door de gestegen energieprijzen

Significante prijsstijgingen

Zoals iedereen ondertussen weet, zijn de energieprijzen sterk gestegen en blijven ze een opwaartse trend vertonen. De ondervraagde bedrijven melden dat voor hen de elektriciteitsprijs dit jaar reeds 50% hoger ligt dan in 2021. Voor energie-intensieve bedrijven loopt dit zelfs op naar +70%.

Ook de aardgasprijs loopt fors op. Hier geven de bedrijven aan dat de prijs zo’n 58% hoger ligt dan vorig jaar. De energie-intensieve bedrijven rapporteren zelfs een verhoging van 72%.

De bedrijven proberen zich in te dekken tegen toekomstige prijsstijgingen door een vaste energieprijs te bekomen voor een langere periode. Dit lukt echter niet altijd: deze nieuwe contracten zijn steeds significant duurder dan wat men vroeger betaalde. Bovendien gaat het meestal ook om kortere contracten. Bij 1 op 3 ondernemingen loopt die indekking af binnen 3 maanden. Van alle ondervraagde bedrijven is momenteel zo’n 43% helemaal niet ingedekt.

 

Gevolg: productieverminderingen

Als de prijzen nog toenemen, stelt een vijfde van de energie-intensieve bedrijven dat ze hun productie zullen verminderen. Bovendien wordt bij 5% van de energie-intensieve bedrijven overwogen om de productie tijdelijk stil te leggen.

 

Gevolg: operationele verliezen en dalende winsten

Omdat de stijgende energieprijzen een steeds groter aandeel van de bedrijfskosten uitmaken, is het logisch dat meer bedrijven te kampen hebben met operationele verliezen. Van alle ondervraagde ondernemingen in Vlaams-Brabant draait 10% nu al een operationeel verlies. Nog eens zo’n 20% schat dat zo’n verlies eraan zit te komen wanneer de prijzen verder blijven stijgen.

Daarnaast volgen de bedrijfswinsten ook een dalende trend. 50% van de ondernemingen schat dat de bedrijfswinst in 2022 lager zal liggen dan in het voorgaande jaar.

 

Wacht niet te lang

Dalende bedrijfswinsten betekenen ook een dalende solvabiliteit. Nu reeds zien we bij Unpaid dat het aantal bedrijven dat hiermee geconfronteerd wordt sterk stijgt. Eens je merkt dat jouw facturen niet meer betaald geraken, is snel handelen van groots belang. Wacht dus niet te lang en ga snel achter jouw onbetaalde facturen aan vóór jouw klant in de problemen komt of zelfs failliet gaat.

Start vandaag nog:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.

 

Wil je graag eerst wat meer inlichtingen? Bel ons vrijblijvend op +32 9/396.34.00 of mail ons op info@unpaid.be.

Bron: Voka