Die onbetaalde facturen ook zo beu?

Wacht je al lang op je geld en weet je niet meer welke stappen je kan ondernemen? Of wil je wel stappen ondernemen, maar liefst zonder tussenkomst van een advocaat en rechtbank?

In dat geval kunnen wij jou bij Unpaid helpen. Vul hieronder jouw btw-nummer in en in slechts enkele minuten kun je jouw claim tegen jouw klant innen. Nadien nemen wij het van jou over! Zo heb jij weer meer tijd om met de kerntaken van je bedrijf bezig te zijn.

Start een claim om jouw onbetaalde facturen te innen:

 

De voorwaarden om te kunnen starten zijn de volgende:

 1. Je wilt één of meerdere facturen innen van een Belgische entiteit met een geldig ondernemingsnummer, geen particulier.
 2. Jouw onbetaalde facturen zijn onbetwist.
 3. Jouw klant werd niet failliet verklaard of zit niet in gerechtelijke reorganisatie.
 4. Jouw facturen zijn nog niet vervallen of verjaard.
onbetaalde facturen innen

Wat kost Unpaid?

Eigenlijk kost dit alles jou niets, want alle kosten worden gerecupereerd op jouw klant. Je dient wel deze beperkte kosten voor te schieten.

De kostprijs van deze dienst is opgesplitst in twee soorten kosten. Enerzijds de kosten van de controle door de advocaat van de geldigheid van uw dossier (40 Euro excl. Btw), anderzijds de kost van de gerechtsdeurwaarder om ter plekke te gaan en een proces-verbaal van niet betwisting op te stellen. Deze laatste kost hangt af van de waarde van jouw vordering.

Het totaal van de voorschotten bedraagt:

Waarde van dossier Kostprijs excl. btw

0 – 124,99 €

169,27 €

125 – 369,99 €

201,13 €

370 – 619,99 €

233,11 €

620 – 1859,99 €

249,17 €

1860 – 3719,99 €

281,15 €

3720 – 12399,99 €

313,01 €

12400 – 37199,99 €

345,11 €

37200 - …

409,07 €

 

Naast de hoofdsom en de kosten die je integraal worden terugbetaald kan Unpaid nog eventuele interesten en schadebedingen innen bij jouw klant. Deze kunnen, afhankelijk van jouw factuurvoorwaarden, maximaal 10% van het totale factuurbedrag bedragen en zijn bedoeld om de werkingskosten van Unpaid te financieren.

Hoe verloopt de procedure?

 1. Na het ingegeven van jouw btw- of ondernemingsnummer vul je jouw gegevens in en die van je debiteur.
   
 2. Vervolgens upload je factuur (of facturen) en bijhorende documenten zoals je algemene voorwaarden (indien je die hebt) en de laatste aanmaningsbrief.
   
 3. Terwijl je dit doet controleren wij automatisch of er aan de wettelijke vereisten is voldaan. 
   
 4. Tot slot betaal je het voorschot. Dit voorschot dient om de kosten van de deurwaarder te betalen. We betalen het integraal terug eens we je dossier hebben geïnd.
   
 5. Binnen de vijf werkdagen gaat de deurwaarder naar jouw debiteur met een aanmaning tot betalen. Jouw debiteur heeft vanaf dan 38 dagen de tijd om te betalen. De IOS-procedure is nu van start gegaan.
   
 6. Betaalt de debiteur niet binnen de 38 dagen? Dan zet de deurwaarder de volgende stappen zoals beslag leggen en openbare verkoop. Gelukkig komt het in de praktijk vaak niet zover.

Komt mijn factuur in aanmerking voor de Unpaid-procedure?

Om jouw onbetaalde facturen te innen via het Unpaid-platform zijn er een aantal voorwaarden waar je moet aan voldoen. Dit omdat de Unpaid-procedure is gebaseerd op de IOS-wetgeving, waarin er een aantal wettelijke voorwaarden zijn vastgelegd:

 1. Zowel jij als je schuldenaar moeten een geldig ondernemingsnummer hebben, waardoor enkel B2B-facturen in aanmerking komen. De schuldenaar kan bovendien enkel een Belgisch ondernemingsnummer hebben. Het systeem zal je vragen om de ondernemingsnummers op te geven. Op dat moment controleren wij onmiddellijk of alles in orde is.
   
 2. De schuldenaar heeft de factuur niet betwist. Van zodra de debiteur jouw factuur heeft aangevochten wordt de factuur als betwist beschouwd.
   
 3. De schuldenaar is niet failliet of zit niet in een gerechtelijke reorganisatie. De debiteur geniet met andere woorden niet van een bescherming tegen schuldeisers.
   
 4. De factuur mag niet verjaard zijn. Ken je de verjaringstermijnen niet? Geen probleem, ook dat controleert het systeem automatisch. Je kan dus perfect oudere onbetaalde facturen opgeven voor inning.

De grootte van het gefactureerde bedrag speelt geen enkele rol. Wij krijgen regelmatig dossiers waarvoor het geclaimde bedrag lager is dan € 50. Je hebt het tenslotte verdiend.