Dagvaarding in faillissement: wat is het en hoeveel kost het?

Het faillissementsrecht in België is een complexe aangelegenheid die ondernemers en particulieren diep kan raken. Een cruciaal onderdeel hiervan is de dagvaarding in faillissement. Wat is een dagvaarding in faillissement precies? Wat houdt het in, en hoeveel kost het? In dit artikel beantwoorden we deze vragen en bieden we een duidelijk overzicht van wat je kunt verwachten als je hiermee te maken krijgt.

Wat is dagvaarding in faillissement

Wat is een dagvaarding in faillissement?

Een dagvaarding in faillissement is een juridische stap waarbij een schuldeiser of de procureur des Konings het faillissement van een schuldenaar aanvraagt. Dit gebeurt als de schuldenaar niet langer in staat is om zijn schulden te betalen en geen crediteuren meer kan voldoen. De dagvaarding wordt ingediend bij de ondernemingsrechtbank en is het begin van de faillissementsprocedure.

 

Het verloop van een dagvaarding in faillissement

De procedure van een dagvaarding in faillissement begint met het opstellen van de dagvaarding zelf. Deze moet voldoen aan specifieke juridische vereisten en bevat details zoals de identiteit van de schuldenaar, de aard en het bedrag van de schuld, en de redenen waarom de schuldeiser van mening is dat de schuldenaar failliet verklaard moet worden.

  1. Indiening van de dagvaarding: De schuldeiser of de procureur des Konings dient de dagvaarding in bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
  2. Verhoor: Na de indiening volgt een verhoor waarbij de schuldenaar de kans krijgt om zich te verdedigen. De rechtbank luistert naar beide partijen voordat een beslissing wordt genomen.
  3. Beslissing: De rechtbank kan besluiten om de schuldenaar failliet te verklaren of de aanvraag af te wijzen. Bij een faillietverklaring wordt een curator aangesteld om de afhandeling van het faillissement te beheren.

 

Kosten van een dagvaarding in faillissement

Het indienen van een dagvaarding in faillissement brengt kosten met zich mee. De exacte kosten kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de complexiteit van de zaak en de betrokken juridische diensten. Over het algemeen kunnen de kosten onderverdeeld worden in de volgende categorieën:

  • Gerechtskosten: Dit zijn de administratieve kosten die betaald moeten worden aan de rechtbank voor het behandelen van de zaak. Deze kosten liggen meestal rond de 350 euro.
  • Advocaatkosten: Als je een advocaat inschakelt om de dagvaarding op te stellen en je te vertegenwoordigen, moet je rekening houden met extra kosten. De tarieven van advocaten variëren, maar kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de tijd die eraan besteed wordt.
  • Curator: Bij een faillietverklaring worden ook kosten gemaakt door de curator, die belast is met de afwikkeling van het faillissement. Deze kosten worden meestal gedekt uit de boedel van de failliete onderneming.

 

Wacht niet te lang met je onbetaalde facturen

Een dagvaarding in faillissement in België is een serieuze stap met ingrijpende gevolgen. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over wat het inhoudt, de procedure die gevolgd wordt, en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Is je factuur nog niet betaald en zit je klant mogelijks in slechte papieren? Wacht dan al zeker niet te lang met actie ondernemen. Probeer eerst je factuur in te vorderen via de snelle IOS-procedure.

Heb je nog vragen? Je kan ons altijd vrijblijvend contacteren op info@unpaid.be  of bellen naar +32 9 396 34 00.