3 jaar IOS procedure, een gelukkige verjaardag!

In juli 2019 bestaat de IOS procedure (Invordering onbetwiste geldschulden) 3 jaar. Deze wet vormt de basis voor de hele werking van Unpaid. Dankzij deze wet zijn bedrijven nu in staat om onbetwiste, niet betaalde facturen te innen via een strakke, snelle en eenvoudige procedure. Unpaid heeft zich gespecialiseerd in het faciliteren van deze procedure en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Reeds in 2017 wonnen wij de prestigieuze Europese “innovative Lawyers award” van de Financial Times.

Invordering onbetwiste geldschulden, een stand van zaken. 

Recent verscheen in Intersentia een constructief kritische analyse van IOS door Tijl De Jaeger en Joke De Paepe1. Unpaid haalt er even de belangrijkste zaken voor u uit. 

Doel: 

Het doel van de wet was 2-ledig. Enerzijds wou de wetgever de werklast bij de rechtbanken van koophandel verminderen (op 1 november 2018 werd de naam aangepast naar ondernemingsrechtbanken) en anderzijds wou men een sneller en goedkoper alternatief aanbieden voor de klassieke gerechtelijke invordering. 

Wanneer kan je deze procedure gebruiken 

De procedure kan gebruikt worden voor geldschulden tussen professionelen die ingeschreven zijn in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) voor zover de schuld onbetwist, vaststaand en opeisbaar is. De wet bepaalt geen minimum of maximum. 

Invordering onbetwiste geldschulden in de praktijk 

Deze procedure voor het innen van onbetaalde facturen kende al heel snel succes. Niet in het minste doordat sommige voorzitters van de handelsrechtbanken sterk aandrongen op het gebruik van de procedure. In minder dan 2 jaar (2 juli 2016 tot 15 februari 2018) werden niet minder dan 40.986 claims ingediend. Eveneens positief is dat slechts 1,7% van de opgestarte dossiers moet worden stopgezet wegens betwisting; 

Bovendien zien we dat, als je de cijfers van 2015 naast die van 2017 legt, het aantal nieuwe gerechtelijke invorderingen van onbetwiste geldschulden bij de rechtbank van koophandel is gedaald met niet minder dan 44,9%.

ios procedure verjaardag-Unpaid

 

Conclusie

De auteurs geven in hun analyse aan dat de balans van de IOS zeker positief te noemen is. Slechts weinig dossiers (1,7%) moet worden stopgezet wegens betwisting, bovendien worden heel wat van de dossiers betaald als gevolg van de procedure en finaal is er een duidelijke werklast vermindering bij de ondernemingsrechtbanken. 

ios procedure verjaardag-Unpaid

 

Hulp nodig bij het innen van facturen?

Heb je zelf klanten die hun facturen niet betalen? Dan ben je bij Unpaid aan het juiste adres. Wij hebben het hele proces rond deze procedure geautomatiseerd. Geef hieronder jouw BTW nummer in en je bent vertrokken! Ons systeem leidt je in minder dan 5 minuten door de verschillende stappen. Daarna hoef je niets meer te doen. Wij gaan aan de slag en houden je stap voor stap op de hoogte van de evolutie van je claim.

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.

  • 1. De Jaeger, Tijl, and Joke De Paepe. 2019. “Een Constructief Kritische Analyse Van IOS.” In Het Burgerlijk Proces Opnieuw Hervormd, ed. Piet Taelman and Benoît Allemeersch, 215–243. Intersentia