Bedrijfsovername: hoe onbetaalde facturen effectief en efficiënt beheren?

Een bedrijfsovername brengt naast nieuwe kansen ook uitdagingen met zich mee. Denk maar aan het innen van de onbetaalde facturen van het overgenomen bedrijf. Daar efficiënt mee omgaan is essentieel om een gezonde cashflow te behouden en financiële risico's te vermijden.  Hoe ga je om met onbetaalde facturen nadat je een bedrijf overgenomen hebt? Welke tools bestaan er daarvoor? Dit stappenplan geeft je houvast.

Onbetaalde facturen bij bedrijfsovername

Zicht krijgen op de onbetaalde facturen van het overgenomen bedrijf

Na een overname is het eerste én belangrijkste op je to-dolijst: een grondige analyse van de openstaande bedragen, klanten en eventuele achterstallige betalingen.

Daarnaast is het cruciaal dat je direct communiceert met de klanten van het overgenomen bedrijf. Waarom? Zo kan je de redenen achter de niet-betaling begrijpen en samen tot een oplossing komen.

 

Herinneringen en aanmaningen versturen

Nadat je de situatie geanalyseerd hebt en informeel met je klanten over hun niet-betaalde facturen hebt gepraat, is het tijd om een stap verder te gaan. Nu verstuur je formele herinneringen en aanmaningen naar klanten van wie de betalingstermijn verstreken is. Wees duidelijk over de mogelijke consequenties wanneer betaling nog langer uitblijft, zo benadruk je de urgentie van de betaling. 

 

Onderhandelingen starten en regelingen treffen

Soms zijn klanten niet in staat om het volledige factuurbedrag in één keer te betalen. Dan kan een afbetalingsplan een effectieve oplossing zijn om de betalingsstroom te herstellen.

 

Juridische stappen ondernemen

Blijven er nog steeds facturen onbetaald bij het overgenomen bedrijf? Dan kan je juridische stappen overwegen, zoals het inschakelen van een advocaat of het starten van gerechtelijke procedures. 

Een modernere oplossing om onbetaalde facturen te innen is Unpaid. Via het online platform dien je de facturen in kwestie bij ons in, en wij zetten de IOS-procedure in gang om sneller en efficiënter het bedrag in te vorderen van je klant. Dan heb je geen advocaat of rechtbank nodig. 

 

Kortom: verlies geen kostbare tijd

Een effectief beheer van onbetaalde facturen na een bedrijfsovername vereist een combinatie van analyse, communicatie, onderhandeling en – als dat nodig blijkt – juridische stappen. Moderne oplossingen zoals Unpaid bieden nieuwe mogelijkheden om sneller en efficiënter onbetaalde facturen van het overgenomen bedrijf te innen. 

Zo verlies je geen kostbare tijd om de financiële gezondheid van je uitgebreide onderneming te verbeteren en verminder je de risico's die bij een overname komen kijken.

Met deze aanpak verzeker je als overnemer de financiële stabiliteit van het overgenomen bedrijf en leg je een solide basis voor toekomstig succes.

 

Zit je in een overname? Praat eens met ons, we helpen je om op de meest efficiënte manier alle openstaande facturen van het overgenomen bedrijf te innen. 

Contacteer ons via info@unpaid.be of bel naar +32 9 396 34 00.