Hoe treed je als onderneming uit gerechtelijke reorganisatie?

Een gerechtelijke reorganisatie kan een reddingsboei bieden wanneer een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert. Maar de wereld van financiële herstructureringen en juridische reorganisaties is razend complex … Hieronder krijg je duidelijkheid over de drie mogelijke uitkomsten van een gerechtelijke reorganisatie voor Belgische bedrijven.

Hoe treedt een onderneming uit gerechtelijke reorganisatie

Voldoening van het reorganisatieplan

Wanneer een onderneming een financiële crisis doormaakt, is het moment waarop het reorganisatieplan met succes uitgevoerd is een lichtpunt.

Dit plan, zorgvuldig opgesteld door het management en goedgekeurd door de rechtbank, bevat maatregelen om de financiële situatie van de onderneming te herstellen en haar schuldeisers te betalen. Denk bijvoorbeeld aan de herstructurering van schulden, kostenbesparingen en de herziening van bedrijfsprocessen.

 

Hoe stel je een reorganisatieplan op?

  1. Maak een inventaris van de huidige financiële situatie van je bedrijf: alle inkomsten en uitgaven van het bedrijf, en ook alle schulden en verplichtingen.
  2. Zoek naar manieren om de kosten te verlagen. Dit kan betekenen dat je bepaalde eigendommen verkoopt, personeel ontslaat of samenwerkingsverbanden opzegt.
  3. Zoek naar manieren om de inkomsten te verhogen. Misschien bied je nieuwe producten of diensten aan, verhoog je de verkoop- en marketinginspanningen of ga je actief op zoek naar nieuwe klanten.
  4. Maak een plan om de schulden af te lossen. Je kan bijvoorbeeld een betalingsschema opstellen om de schulden in termijnen af te betalen, of bepaalde schulden afkopen tegen een lager bedrag dan wat je eigenlijk schuldig bent.
  5. Maak een tijdschema op om het plan uit te voeren. Dit helpt je ervoor te zorgen dat elk aspect op tijd wordt gedaan en dat je het plan op tijd afrondt.
  6. Leg het plan voor aan de rechter en je schuldeisers. Maak duidelijk hoe het plan zal helpen om het bedrijf te reorganiseren en de schulden te betalen. Zodra de rechter en de schuldeisers het plan goedkeuren, kan je bedrijf het beginnen uit te voeren.

Wanneer je er als onderneming in slaagt om het reorganisatieplan volledig uit te voeren, eindigt hiermee de gerechtelijke reorganisatie. Vanaf dat moment kan je je bedrijfsactiviteiten voortzetten.

 

Omzetting van een gerechtelijke reorganisatie in een faillissement

Soms lukt het een onderneming niet om het vooropgestelde reorganisatieplan correct uit te voeren. Verschillende factoren kunnen daarvoor zorgen, zoals onvoorziene economische omstandigheden, een veranderende marktdynamiek of interne uitdagingen.

Wanneer de onderneming het reorganisatieplan niet volledig kan uitvoeren, heeft de rechter de bevoegdheid om de gerechtelijke reorganisatie om te zetten in een faillissement. De activa van de onderneming worden verkocht om de schuldeisers te vergoeden en het faillissement wordt geformaliseerd.

 

Afwijzing van het reorganisatieplan

De rechter kan besluiten om het voorgestelde reorganisatieplan af te wijzen. Bijvoorbeeld wanneer het plan onvoldoende levensvatbaarheid toont of niet in lijn is met de wettelijke vereisten.

Ook dit betekent het einde van de gerechtelijke reorganisatie. De noodlijdende onderneming moet dan andere strategieën overwegen om haar financiële stabiliteit te herstellen.

Zit één van je klanten in (nog) niet in gerechtelijke reorganisatie of is hij er weer uit? En heeft die klant nog openstaande facturen?

Dan kan je een dossier starten bij Unpaid, voor het te laat is!

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.