De uitvoerbare titel in de IOS-procedure: wat is het en wanneer wordt het verkregen?

Binnen de IOS-procedure, ofwel de procedure "invordering onbetwiste (geld)schulden", speelt de uitvoerbare titel een cruciale rol. Maar wat houdt een uitvoerbare titel precies in en wanneer wordt deze verkregen? In dit artikel zullen we de betekenis van de uitvoerbare titel binnen de IOS-procedure uitleggen, evenals het proces van verkrijging.

Wat is de uitvoerbare titel in de IOS-procedure

De IOS-procedure: Invordering Onbetwiste (Geld)schulden

Voordat we ons verdiepen in de uitvoerbare titel, is het belangrijk om de IOS-procedure kort te bespreken. Deze procedure richt zich op de inning van onbetwiste geldschulden, waarbij er geen geschil bestaat over het verschuldigde bedrag tussen schuldeiser en schuldenaar. Kort gezegd, de schuld is onbetwist.

Het doel van de IOS-procedure is het vereenvoudigen en versnellen van de invordering van dergelijke schulden om zo de stapel aan dossiers bij de rechtbank te reduceren.

 

Wat is een uitvoerbare titel?

Een uitvoerbare titel is een juridisch document dat binnen de IOS-procedure wordt verkregen en schuldeisers - via een gerechtsdeurwaarder - de bevoegdheid geeft om onbetwiste geldschulden daadwerkelijk te innen. Het fungeert als een officiële bevestiging van het verschuldigde bedrag en verleent het recht om verschillende invorderingsmaatregelen te treffen, waaronder beslaglegging op de bezittingen van de debiteur of het inhouden van bedragen op het inkomen.

Deze IOS-procedure maakt het mogelijk om een uitvoerbare titel te verkrijgen zonder langs de rechter te moeten. Deze titel heeft dezelfde juridische "kracht" als een vonnis dat je (véél later) via de rechtbank zou verkrijgen.

 

Hoe wordt de uitvoerbare titel binnen de IOS-procedure verkregen?

Het verkrijgen van een uitvoerbare titel binnen de IOS-procedure vereist een specifiek proces.

De stappen verlopen als volgt:

  • Aanmaning: Je laat de gerechtsdeurwaarder een aanmaning betekenen aan je klant waarin de vordering wordt uiteengezet. Je klant krijgt nadien één maand om te reageren.
  • PV: Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, er geen afspraak voor een afbetalingsregeling is gemaakt, en er evenmin een gemotiveerd bezwaar is ingediend, dient de gerechtsdeurwaarder een extra wachttijd van acht dagen in acht te nemen. Deze extra periode is bedoeld om eventuele onderhandelingen alsnog succesvol af te ronden. Na deze termijn zal de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting opstellen. Deze vermeldt de reden voor de opstelling, het verschuldigde bedrag waarvoor het is opgesteld en een aantal wettelijk verplichte vermeldingen. 
  • (Uitvoerbare) titel: Het proces-verbaal wordt uitvoerbaar verklaard door een magistraat die nagaat of de vormvereisten werden nageleefd. Vervolgens kan de gerechtsdeurwaarder gebruikmaken van deze titel om de invordering verder af te dwingen. Denk hierbij aan beslag leggen en zelfs openbaar verkopen.

 

Laat onbetaalde facturen niet te lang aanslepen

Wacht niet te lang met het ondernemen van actie – dien je onbetaalde facturen tijdig in bij Unpaid:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.