Wat is een handelsonderzoek?

De ondernemingsrechtbank start een handelsonderzoek op wanneer een onderneming in moeilijkheden verkeert. Waarom? Door een handelsonderzoek kan de rechtbank een bedrijf helpen voor het probleem te groot, of zelfs onomkeerbaar, wordt. Het is dus een preventiemaatregel. We leggen je hier uit hoe het werkt.

Wat is een handelsonderzoek

Wie voert zo’n onderzoek uit?

De ondernemingsrechtbank (de vroegere rechtbank van koophandel) laat handelsonderzoeken uitvoeren door … je raadt het: de kamer van handelsonderzoek. Die bestaat uit een beroepsrechter en rechters in handelszaken. Deze laatste zijn niet-professionele rechters die een ruime kennis hebben van de bedrijfswereld en er vaak zelf deel van uitmaken.

Om ondernemingen in moeilijkheden in het vizier te krijgen en om waar nodig een handelsonderzoek te kunnen opstarten, verzamelt de griffie informatie die op problemen zou kunnen wijzen. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf geen btw of RSZ meer betaalt, bij verstek veroordeeld wordt voor niet-betalingen of bij een beslissing die uit de Unpaid-procedure volgt, gaan er rode lampjes knipperen bij de ondernemingsrechtbank.

 

Een handelsonderzoek: wat heeft dat voor nut?

Er zijn drie belangrijke doelen van een handelsonderzoek:

  1. Ondernemingen die in moeilijkheden komen tijdig opsporen.
  2. Deze bedrijven bewust maken van het probleem dat aan het ontstaan is.
  3. Ze stimuleren om adequaat te reageren op de situatie, vóór die ontspoort.

Daarnaast is het ook de taak van de kamer van handelsonderzoek om de belangen van schuldeisers te beschermen.

 

Vertrouwelijk onderzoek: for your eyes only

Wanneer je onderneming een handelsonderzoek ondergaat, is deze procedure strikt vertrouwelijk. Alleen het bedrijf zelf, zijn advocaat, de procureur des Konings en de instellingen die bijstand leveren aan jouw onderneming, kunnen het dossier inkijken. Je schuldeisers of concurrenten mogen het in geen geval raadplegen.

 

Hoe verloopt een handelsonderzoek?

Eerst zal de griffie het dossier van de onderneming samenstellen of vervolledigen. Wanneer blijkt dat er problemen in de lucht hangen, evalueert de kamer voor handelsonderzoek het dossier een eerste keer. Als zaakvoerder ben je hier niet bij betrokken.

Vindt de kamer het nodig om je bedrijf te horen? Dan duidt die een rechter-verslaggever aan en bepaalt die een termijn waarbinnen er een schriftelijk verslag moet worden ingediend. De rechter-verslaggever zal je oproepen om te verschijnen. Je wordt persoonlijk verwacht en mag je laten bijstaan door een persoon naar keuze, je advocaat of accountant bijvoorbeeld.

Met de opmerkingen van de rechter-verslaggever kan je aan de slag: hoog tijd om een plan uit te werken en de moeilijkheden waarmee je bedrijf kampt aan te pakken. Om je daarbij te helpen, kan een bemiddelaar aangesteld worden die je doorheen dit traject begeleidt. Zodra de bemiddelaar het plan volledig genoeg vindt, stelt die dit voor aan de kamer voor handelsonderzoek.

 

Wat zijn de gevolgen van een handelsonderzoek?

Daarna kunnen er 4 zaken gebeuren:

  1. De rechtbank oordeelt dat de problemen voldoende zijn aangepakt en seponeert het dossier.
  2. De rechtbank vraagt bijkomende inlichtingen om je onderneming verder te kunnen begeleiden.
  3. Je dossier wordt doorverwezen naar de procureur des Konings, met als doel een gerechtelijke ontbinding op te starten of je bedrijf te dagvaarden in faillissement.
  4. Je wordt in de richting van een gerechtelijke reorganisatie gestuurd, zodat je schuldeisers beschermd kunnen worden.

 

Waarom Unpaid?

Een handelsonderzoek heeft als doel je onderneming preventief te beschermen tegen grote en impactvolle problemen. Maar het is absoluut niet vrijblijvend.

De rechtbank zal bepaalde inspanningen van je vragen en je bent verplicht om mee te werken. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Eén van de zaken waarmee de ondernemingsrechtbank rekening houdt, is de mate waarin je onderneming consequent haar facturen int. Bovendien: wanneer je dit op een gestructureerde en systematische manier doet, kan je de solvabiliteitsproblemen voorkomen die je op de radar zetten voor een handelsonderzoek.

Net bij dat laatste kan Unpaid je helpen. Liggen er één of meerdere onbetaalde facturen te gisten op je bureau? Dan innen wij deze snel en efficiënt via de IOS-procedure.

Heb je meer dan 10 dossiers per jaar, contacteer ons dan: we bekijken samen hoe één en ander nog vlotter kan verlopen.

 

Klaar om Unpaid eens te testen?

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.