Hoe controleer ik de solvabiliteit van mijn klant?

Voor je zaken doet met een (potentiële) klant, wil je weten of die achteraf je factuur zal kunnen betalen. En daarvoor is de solvabiliteit van die onderneming een van de belangrijkste indicatoren. Op heel wat platformen kan je die solvabiliteitsratio controleren, maar vaak moet je er een abonnement nemen. Houdt dat je tegen? Weet dan dat ook Unpaid deze controle op twee niveaus voor je kan uitvoeren. We leggen in deze blog uit hoe we dit doen.

Hoe solvabiliteit checken van je klant

Maar eerst: wat is solvabiliteit?

Om de kredietwaardigheid van een bedrijf te checken, is de solvabiliteitsratio een onmisbaar cijfer. Dit percentage geeft aan of een onderneming op lange termijn haar leveranciers kan blijven betalen. De solvabiliteit geeft de verhouding weer van het eigen vermogen (bv. kapitaal van aandeelhouders) ten opzichte van het vreemd vermogen (bv. leningen, openstaande schulden).

Doorgaans mag je er van uitgaan dat een onderneming met een solvabiliteitsratio van 25% solvabel is en dus jouw facturen zal kunnen betalen.

 

Eerste solvabiliteitscheck: tijdens het indienen van je dossier

Wanneer je een onbetaalde factuur indient bij Unpaid, vul je uiteraard de gegevens van je klant in. Met die gegevens voert ons zelf ontwikkelde algoritme automatisch een eerste solvabiliteitscheck uit. Dit algoritme combineert informatie uit verschillende bronnen: onze eigen historische data, aangekochte data en publiek beschikbare informatie.

Op dit moment zijn er drie mogelijke uitkomsten:

  1. Groen: op het eerste zicht detecteren we geen (financiële of juridische) problemen bij jouw klant. Je kan je dossier verder indienen.
  2. Oranje: er zijn indicaties die op een probleem kúnnen wijzen. Bijvoorbeeld ontbrekende cijfers van het laatste boekjaar, een daling in liquiditeit, … Je wacht het best niet te lang om de onbetaalde factuur van deze klant in te dienen. Snelle actie verhoogt beduidend je kans om ze te innen.
  3. Rood: we schatten in dat het erg moeilijk wordt je factuur te innen. Je klant beschikt volgens ons niet over voldoende financiële middelen, zit in vereffening of is misschien zelfs al failliet. Daarom kan je je dossier niet zomaar verder indienen. Wens je dit toch te doen, neem dan contact met ons op. We bekijken samen de mogelijkheden.

 

Wil je dus weten hoe het zit met de solvabiliteit van een nieuwe klant?

Check het gratis door de eerste stappen voor de opstart van een nieuw dossier te volgen. Let wel op: het resultaat van deze automatische analyse is niet meer dan een indicatie, je kan het in geen geval als een garantie zien.

 

Tweede solvabiliteitscontrole: na de opstart van je dossier

Heb je een dossier opgestart bij Unpaid, dan voert één van onze gerechtsdeurwaarders een tweede solvabiliteitsonderzoek uit bij je klant. Hierbij kijkt die onder andere naar mogelijke beslagberichten, of er al dossiers lopen tegen je klant, ...

Op dit niveau zijn er twee mogelijke uitkomsten:

  1. Positief: de gerechtsdeurwaarder schat in dat de factuur geïnd zal kunnen worden. We zetten de IOS-procedure in gang en leveren de aanmaning persoonlijk af bij je klant.
    Zelfs als je klant toch nog failliet gaat terwijl de procedure loopt, betaal jij nooit meer dan het voorschot. Ook als de kosten ondertussen veel hoger liggen.
  2. Negatief: de gerechtsdeurwaarder schat de kans op inning heel klein in. In dat geval is de keuze aan jou: zet je de procedure verder of niet? Let op: als je doorgaat tegen ons advies in, kan dit wél extra kosten betekenen, bovenop het voorschot dat je bij de opstart betaalde.
     

Wil je deze uitgebreide solvabiliteitstest laten uitvoeren door onze gespecialiseerde gerechtsdeurwaarder?

Dat kan ook preventief, los van een dossier, en kost 90 euro (excl. btw). Neem contact op als je van deze service gebruik wilt maken.

 

Klaar om Unpaid eens te testen?

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.

Wil je liever eerst wat meer informatie? Contacteer ons of bel naar +32 9 396 34 00.