Hoe werkt de invordering van een onbetaalde B2B factuur in België?

Sinds juli 2016 is de zogenaamde Potpourri wet van kracht. Met deze nieuwe wet werd het veel eenvoudiger om onbetaalde facturen tussen bedrijven in België in te vorderen. Unpaid ontstond kort na de inwerkingtreding van deze wet. Wij specialiseerden ons als een van de eersten in deze nieuwe procedure. Maar hoe gaat deze procedure in zijn werk?

Zonder tussenkomst van de rechtbank

De belangrijkste wijzing was het uitschakelen van de rechtbank. Bedrijven hoeven niet langs de rechtbank te passeren om hun geld op te eisen. De procedure verloopt daardoor vandaag veel sneller dan vroeger. Bovendien werd de procedure een stuk goedkoper. Registratiekosten, rolrechten, rechtsplegingsvergoedingen en dagvaardingskosten vallen weg. Je betaalt enkel nog een voorschot dat uiteindelijk door de tegenpartij terugbetaald wordt. Je hebt ook recht op een schadebeding van maximum 10%.

Enkel voor onbetwiste vorderingen in België t.o.v. bedrijven

Deze nieuwe procedure mag je enkel op onbetwiste vorderingen toepassen. Betwist de tegenpartij de factuur dan is het alsnog mogelijk om een procedure bij de rechtbank op te starten. Het is dus niet zo dat bedrijven geen toegang meer tot de rechtbank hebben. De rechtbanken worden echter ontlast met betrekking tot de onbetwiste vorderingen.

Wanneer een faillissementsprocedure is opgestart of wanneer een onderneming valt onder de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO), dan zijn deze regels niet van toepassing.

Aangezien het gaat over een Belgische wet, is de Potpourri wet enkel van toepassing op vorderingen naar Belgische bedrijven.

Invorderingen ten opzichte van consumenten vallen dus niet onder deze regelgeving.

De procedure

Een onbetwiste factuur stuur je rechtstreeks naar Unpaid. Een aantal wettelijke vereisten worden gecontroleerd. Zo kijken we na of de factuur niet verjaard is. Als indiener moet je aangeven dat de factuur wel degelijk onbetwist is. Ook je algemene voorwaarden, factuurvoorwaarden en rappels bezorg je aan Unpaid.

Vervolgens sturen wij het dossier door naar een deurwaarder. De deurwaarder stuurt een formele aanmaning naar de klant. Vanaf dat moment heeft de klant een maand de tijd om te reageren. Nog eens acht dagen na het verstrijken van deze termijn stelt de deurwaarder een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal heeft dezelfde waarde als een beslissing van de rechtbank. De betaling kan dus opgeëist worden.

hoe werkt ios procedure

 

Unpaid is de specialist in onbetwiste vorderingen tussen bedrijven.

Unpaid ontstond uit advocatenkantoor De Groote De Man en is vandaag een aparte bedrijf. Ons doel was deze nieuwe procedure toegankelijk te maken voor Belgische bedrijven. Ondertussen hebben we een heel pak tevreden klanten en zijn we in dit opzet geslaagd. Via Unpaid vorderen onze klanten snel, eenvoudig en goedkoop hun onbetaalde facturen in.

Wij maken optimaal gebruik van het wettelijke kader. We creëerden bovendien een platform waardoor ondernemers eenvoudig dossiers kunnen doorsturen. Onze innovatieve aanpak werd bijgevolg beloond met de Credit Management Innovation Award.

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.

Wil jij ook eenvoudig, goedkoop en efficiënt achter onbetaalde facturen aangaan? Stuur dan hier je eerste dossiers door:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.