Hoe verloopt de invordering van onbetwiste geldschulden?

Onbetaalde facturen werden vroeger vaak niet ingevorderd. Ondernemingen vermeden liever juridische stappen omdat de hele procedure te traag, te frustrerend en te duur was. Maar sinds 2016 is dat niet meer zo. De wet op de invordering van onbetwiste geldschulden (IOS) zorgde toen voor een ware revolutie in de incassowereld. Dankzij die nieuwe procedure moet je niet meer naar de rechtbank om de betaling van onbetwiste ‘business to business’-facturen af te dwingen. De deurwaarder kan nu zonder rechtszaak een vonnis krijgen om je factuur in te vorderen. Daardoor krijg jij sneller, efficiënter én goedkoper het geld waar je recht op hebt.

Hoe verloopt de invordering van onbetwiste geldschulden?

 

Stap 1: de check van de advocaat

Als je een invordering opstart, zet een advocaat altijd de eerste stap. Hij controleert of het dossier voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Na de checks van de advocaat gaat het dossier naar de deurwaarder. 

Bij het idee van een advocaat denken veel ondernemers aan ‘traag’ en ‘kostelijk’. Terecht, het zijn dure vogels. Maar er zijn ook alternatieven.

Unpaid heeft bijvoorbeeld de controle van de advocaat geautomatiseerd. De checks gebeuren in realtime op het moment dat je een claim op het platform opstart. Hierdoor hoeft er geen advocaat tussen te komen en blijven de kosten van de invordering laag. Dit systeem werd door advocaten zelf ontworpen en is dus 100% legaal.

check advocaat

 

Stap 2: solvabiliteitsonderzoek

Voor de deurwaarder effectief aan de slag gaat met een aanmaning, onderzoekt hij de kredietwaardigheid van je wanbetaler, een zogenaamd ‘solvabiliteitsonderzoek’. Hij raadpleegt daarvoor verschillende officiële bronnen en gaat ook ter plaatste de situatie onderzoeken.

Daaruit besluit de deurwaarder:

A) De kans is groot dat je klant financieel niet in staat is om je te kunnen betalen

In dat geval overlegt de deurwaarder met jou over het verdere verloop van de procedure. Als schuldeiser kan je de procedure afbreken als je dat wenst.

B) Er is geen enkele aanwijzing dat je klant je factuur niet zou kunnen betalen

Als er uit het onderzoek geen risico blijkt, gaat de deurwaarder over naar de volgende stap: de betekening.

Ter info, het solvabiliteitsonderzoek is niet verplicht. Bij Unpaid doen we dit wel standaard voor alle dossiers. Op die manier willen we vermijden dat schuldeisers nodeloos kosten maken wanneer invordering geen zin heeft.

Stap 3: betekening

De deurwaarder gaat persoonlijk naar je wanbetaler thuis met een officiële aanmaning tot betaling. Vanaf dat moment heeft je klant wettelijk 30 dagen om het verschuldigde bedrag te betalen aan de deurwaarder. Of om de claim te betwisten via een protest.


In het geval van een protest, wordt de invorderingsprocedure stopgezet. Verdere invordering kan dan enkel nog na een beslissing van de rechtbank. Een rechter moet namelijk bepalen of het protest van je klant terecht is.

Uit onderzoek blijkt dat in deze fase amper 1,7% van de claims betwist wordt, een verwaarloosbaar aantal dus.

rechtbank factuur

Stap 4: de titel aka het vonnis

Heeft je klant na 30 dagen nog steeds niet betaald én de claim niet betwist? Dan volgt er een wachttijd van 8 dagen. Na die 8 dagen vraagt de deurwaarder een uitvoerbare titel aan via een informatica- systeem van de overheid.

Die heeft dezelfde afdwingbaarheid als een vonnis van een rechtbank. Met deze titel in de hand betekent de deurwaarder opnieuw een betalingsbevel en krijgt je klant zijn allerlaatste kans. Als hij dan niet binnen de 5 dagen betaalt, kan de deurwaarder overgaan tot inbeslagname en openbare verkoop.

Uit ervaring weten we dat het vaak niet zo ver komt. Via Unpaid wordt ongeveer 89% van de facturen al binnen die eerste 30 dagen betaald.

Wat doet Unpaid?

Unpaid zorgt ervoor dat je een invorderingsprocedure gemakkelijk, snel en goedkoop kan opstarten.

Via ons online platform geef je op een kleine 10 minuten je gegevens en onbetaalde factuur in. Alle checks die een advocaat doet, gebeuren op het moment zelf. Je betaalt vervolgens een voorschot en jouw werk is klaar.

Alles gaat automatisch naar de deurwaarder. Die voert een solvabiliteitsonderzoek uit en staat binnen de 5 dagen al bij je wanbetaler aan de deur met een aanmaning.

Op het einde van de rit krijg je 100% van je factuur én het voorschot dat je betaalde aan Unpaid teruggestort.

Deze video toont hoe Unpaid werkt:

Je kan ook werken via de Unpaid-integratie in jouw boekhoudsoftware. Met één klik gaan je facturen rechtstreeks vanuit hun platform naar Unpaid. 

Klaar om het ook te proberen?

Vul je BTW nummer in om een claim te starten

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.

Je zal zien dat het werkt! 

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.