Wat is DSO en hoe bereken ik die?

DSO is een van de meest gebruikte meetinstrumenten binnen debiteurenbeheer. De term staat voor Days Sales Outstanding, ofwel ‘dagen uitstaande klantenschuld’. In mensentaal geeft de DSO-ratio aan hoe lang je gemiddeld op een betaling moet wachten. Ontdek in dit artikel hoe je jouw DSO berekent en hoe het opvolgen van deze parameter jouw onderneming beter kan maken.

Wat is DSO en hoe bereken ik die?

Wat is DSO (Days Sales Outstanding)?

De DSO-ratio (Days Outstanding Sales) verwijst naar het gemiddeld aantal dagen dat een onderneming nodig heeft om een factuur betaald te krijgen, nadat een product of een dienst geleverd is. Je DSO is dus een goede graadmeter om te checken of je debiteurenbeheer werkt.

Wat is de ideale DSO-ratio? Dat hangt van verschillende zaken af, maar vooral van de betalingstermijn die je hanteert. Met een DSO die even lang is als je betalingstermijn, of net iets langer, zit je zeker goed. Maar hou vooral de evolutie van je DSO-ratio in het oog: als die daalt, ben je goed bezig, als hij stijgt, moet je de oorzaak daarvan aanpakken.

 

Wat zegt je DSO-ratio over jouw bedrijf?

Lage DSO: goed financieel beheer

Dit is positief, dit is waar iedere onderneming naar streeft.

Een DSO van een laag aantal dagen laat zien dat je als onderneming kort op bal speelt en vlot je facturen kunt innen. Het voordeel is dat jij jouw werkkapitaal beter kan beheren en benutten. Waardoor je liquiditeit en cashflow goed zitten en jouw onderneming efficiënt kan werken.

Een lage DSO betekent ook dat je meer vertrouwen wekt bij banken en kredietverstrekkers. Je zal dus eenvoudiger een lening verkrijgen. Logisch, jouw DSO-ratio vertelt hen dat je aandacht besteedt aan krediet- en risicobeheer. Daarom vinden ook investeerders een lage DSO-ratio aantrekkelijk.

 

Een hoge DSO: debiteurenbeheer kan beter

Kampt je onderneming met een hoge DSO, dan wil dat zeggen dat je klanten gemiddeld lang wachten om je facturen te betalen. In feite geef je je klanten dan een leverancierskrediet (vorm van krediet waarbij de koper na levering niet meteen hoeft te betalen). Je kan dit bewust doen als een vorm van klantenservice, maar vaak wijst een hoge DSO op een minder goed debiteurenbeheer en een risicovollere klantenportefeuille.

Vaak voorkomende oorzaken van een hoge DSO:

 • Slecht georganiseerde administratie en facturatie.
  Als je als onderneming de openstaande facturen niet goed opvolgt, krijgt de klant vrij spel om te betalen wanneer die wil.
   
 • Veel klanten die hun betalingsverplichtingen niet kunnen en/of willen nakomen.
   
 • Standaard lange betalingstermijnen.
  Dit hoeft niet problematisch te zijn, zolang je zelf op tijd je leveranciers kan betalen. KMO’s mogen maximaal 90 dagen als betalingstermijn hanteren. Hiermee voorkomt de wetgever dat kleinere bedrijven cashflowproblemen krijgen doordat ze tegemoet komen aan grote klanten die heel lange betalingstermijnen eisen (zodat ze kunnen profiteren van de voordelen van leverancierskrediet).

Een te hoge DSO-ratio kan leiden tot problemen met de cashflow en het werkkapitaal. In het ergste geval is jouw onderneming uiteindelijk niet meer in staat haar eigen rekeningen (tijdig) te betalen.

 

Zo bereken je jouw DSO

Er zijn verschillende manieren om de DSO-ratio van jouw onderneming te berekenen. Dit zijn de meest gebruikte:

Standaardmethode:

(Debiteurensaldo einde maand / Maandomzet) x 30 = DSO, uitgedrukt in dagen

Voor de cijferdummies: je deelt het totaalbedrag van de openstaande facturen op het einde van deze maand door je totale maandomzet van deze maand, en vermenigvuldigt de uitkomst met 30 (want er zijn 30 dagen in een maand). Zo kom je te weten hoeveel dagen je klanten er gemiddeld over doen om je facturen te betalen.

 

Snelle-inventarisatie-methode:

((Debiteurensaldo einde maand / (Jaaromzet / 12))  x 30 (dagen) = DSO, uitgedrukt in dagen

Hier deel je het totaalbedrag van de openstaande facturen door je gemiddelde maandomzet. Daardoor geeft deze methode een genuanceerder resultaat.

dso berekenen

 

Help, ik heb een te hoge DSO. Wat doe ik?

Gelukkig zijn er tal van manieren om jouw DSO-ratio te verlagen.

 1. Optimaliseer het facturatieproces
  Zien je facturen er in orde uit? Heb je goede algemene voorwaarden? Schrijf duidelijke betaalafspraken neer en factureer op tijd. En bepaal in een helder debiteurenbeleid hoe je reageert gaat als een klant niet tijdig betaalt.
   
 2. Doe zaken met kredietwaardige bedrijven
  Informeer je vooraf over het betaalgedrag en de kredietwaardigheid van jouw potentiële klant. Zo voorkom je dat je zaken doet met een hardleerse wanbetaler.
   
 3. Kredietverzekering
  Heb je grote spelers als klant, of werk je zelf voor een groot bedrijf, dan kan een kredietverzekering je beschermen tegen wanbetalers. Als jouw klant in de financiële problemen komt en de factuur niet betaalt, zal je kredietverzekeraar een vergoeding betalen.
   

DSO, een handig hulpmiddel

Hoewel vele ondernemingen hun DSO-ratio goed in de gaten houden, bestaat er twijfel over het nut ervan.

En het klopt dat de DSO nadelen heeft:

 • Het cijfer hoopt alles opeen: korte en lange betalingstermijnen, goede en slechte betalers, grote en kleine factuurbedragen …
   
 • De DSO wijzigt snel, omdat hij geen koppeling maakt met de financiële gezondheid van de klantenportefeuille: je weet niet of een klant die vandaag tijdig betaalt dat de volgende keer opnieuw zal doen.

De DSO is dus geen heel precies meetinstrument. Hij kan een te positief of een te negatief beeld geven.

twijfel bij dso

 

Toch blijft deze ratio een waardevol hulpmiddel. Effectief DSO-beheer zal hoe dan ook leiden tot een lagere DSO.

Wanneer je jouw DSO met een paar dagen verkort, kan dat meteen je cashflow verbeteren en je onderneming aantrekkelijker maken voor investeerders, banken en andere kredietverstrekkers. Zo creëer je ruimte om je onderneming te laten groeien.

Kortom: zet in op een lagere DSO!

En begin vandaag nog met het optimaliseren van je facturatieproces en debiteurenbeheer. Tijdig onbetaalde facturen invorderen is daarbij een belangrijk aspect, waarmee wij jou kunnen helpen.

Via Unpaid kan jij snel, voordelig en efficiënt jouw onbetaalde facturen innen. En dat allemaal zonder abonnementskost.

Probeer het meteen uit: 

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.