Mijn schuldenaar is in gerechtelijke reorganisatie, wat nu?

Vroeger bekend als de wet op de continuïteit van de onderneming.

Als je onbetaalde facturen wil innen via de IOS procedure, bijvoorbeeld via Unpaid, dan kan het zijn dat dit niet lukt omdat je schuldenaar failliet is of zich beroepen heeft op de wet op de mogelijkheid tot gerechtelijke reorganisatie (nu insolventiewet, vroeger de wet op de continuïteit van de onderneming of WCO). Graag leggen we jou uit wat dit nu precies wil zeggen.

Wat is de gerechtelijke reorganisatie (ook gekend als wet op de continuïteit van de onderneming)

Indien een onderneming zich op de mogelijkheden tot gerechtelijke reorganisatie beroept (en dit wordt ook toegekend), beschermt het zichzelf toch tegen haar schuldeisers. De schuldeiser kan dan ook opteren om zo mee te stappen in een reorganisatieplan, of niet. Als de schuldeiser gelooft dat er nog een toekomst is voor de schuldenaar, dan stappen ze vaak mee in een reorganisatie. Uiteindelijk ligt de beslissing over het reorganisatieplan bij de meerderheid van de schuldeisers. Als de meerderheid het plan goedkeurt dient de rest te volgen. Als de meerderheid van de schuldeiser weigeren hierin mee te gaan dan is de kans groot dat de gerechtelijke reorganisatie tot een faillissement lijdt.

overleg-Unpaid

 

Verschillende soorten van gerechtelijke reorganisaties:

 1. Een reorganisatie door minnelijk akkoord met de schuldeisers (spreiding van de betaling, het kwijtschelden van een deel van de schuldvordering …)
   
 2. Een reorganisatie door een collectief akkoord met de schuldeisers. Hier gaat men een voortzettingsplan van de onderneming opstellen en wordt meestal een deel van de schulden kwijtgescholden.
   
 3. Een regorganisatie door middel van een overdracht van een deel of het geheel van de onderneming aan 1 of meerdere derde partijen. Hier wordt de onderneming of een deel ervan verkocht.

Wanneer kan een onderneming beroep doen op de gerechtelijke reorganisatie?

Indien een onderneming in de financiële problemen zit, kan zij zichzelf nog een kans geven om haar activiteiten voort te zetten via de procedure voor gerechtelijke reorganisatie. In eerste instantie willen ze zo tijd winnen en de onderneming, met behulp van een herstelplan, weer financieel gezond maken.

Het gevolg van de opstart van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie is dat de schulden van de onderneming niet meer opeisbaar zijn en dus niet via de IOS-procedure of via de rechtbank kunnen worden ingevorderd. De onderneming geniet daarnaast nog van het voordeel van leveringsplicht, ook al zijn de oude facturen onbetaald gebleven.

Wie kan er gebruik maken van de procedure van gerechtelijke reorganisatie?

Vroeger was het begrip ‘handelaar’ van belang maar vandaag de dag niet meer. Nu is de wet van toepassing op iedere ‘onderneming’. Een onderneming is:

 • Een rechtspersoon (behalve publiekrechtelijke): een vennootschap (ongeacht de uitvoering), VZW’s en stichtingen.
   
 • Een natuurlijk persoon die een beroepsactiviteit uitoefent op zelfstandige basis. Ook de bestuurders van een onderneming en een zaakvoerder zijn ondernemers.
   
 • Vrije beroepen: apothekers, tandartsen, artsen, advocaten …

Wat als jouw schuldenaar de bescherming van een gerechtelijke reorganisatie geniet?

De gerechtelijke reorganisatie van jouw klant voorspelt weinig goeds voor jouw openstaande facturen maar dat is nog geen reden om jouw hoofd in het zand te steken.

Wat moet je doen als je klant een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt

Je moet als onderneming gebruik maken van RegSol. Het gebruiksvriendelijke digitale platform van de overheid om deze dossiers elektronisch af te handelen. Het zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de volledige procedure. En het verhoogt de kans dat je onbetaalde facturen van een schuldenaar in gerechtelijke reorganisatie alsnog recupereert.
 

 

Volgende tips geven we jou graag mee indien jouw onbetaalde facturen nog even in de koelkast blijven liggen: 

 1. Check de lijst met de bedragen en schuldeisers

  De schuldenaar krijgt 8 dagen de tijd om de schuldeisers op de hoogte te brengen. Van zodra je nieuws ontvangt ga je best na of jij op die lijst staat en of de bedragen correct zijn. Daarnaast controleer je of de status van de schuldvordering klopt. Als je een fout hebt gezien dan ga je in beroep. Opgelet, je moet één maand voor de datum van zitting reageren.

 2. Informeer jezelf

  Het is aan te raden om de boekhoudkundige situatie van jouw klant te leren kennen. Tijdens de procedure heb je het recht om het gerechtelijke reorganisatiedossier te raadplegen.

 3. Aanwezigheid bij de stemming

  Het doel van deze zitting is om het reorganisatieplan van jouw schuldenaar goed te keuren. Als je aanwezig bent dan heb je de mogelijkheid om jouw goedkeuring te geven en je rechten te laten gelden. In sommige gevallen kan dit interessant zijn. Soms is het voor een kleine schuldeiser vaak tijdverlies.
   
 4. Kom jouw verplichtingen na
   

  Deze opschortingsperiode schort geen lopende contracten op. De nieuwe schuldvorderingen zullen niet worden bevroren en je kan strengere betalingsvoorwaarden eisen. Maar dit kan een risico met zich meebrengen. Hoe groter de schuld wordt van je debiteur, hoe kleiner de kans dat jij jouw onbetaalde facturen nog kan recupereren.

  Eenmaal de procedure is afgelopen, bij collectief akkoord, zijn er twee opties voor jouw schuldenaar: een herstel of een faillissement. Indien er beslist wordt tot herstel dan kan je blijven samenwerken met jouw klant. Jouw schuldenaar zal hoogstwaarschijnlijk extra zijn best doen om ervoor te zorgen dat niet nogmaals zal gebeuren. Het spreekt voor zich dat je best voorzichtig blijft zodat jouw eigen onderneming niet in het gedrang komt.

 

Heb je nog vragen en/of opmerking bij dit artikel? Aarzel dan niet ons te contacteren, we helpen jou graag verder. 

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.

Wens je een onbetaalde factuur te innen? Twijfel niet en dien hier je eerste claim in

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.