Heb je wel de juiste inschrijving in het KBO?

Bij de inschrijving in het KBO moeten ook de activiteiten van jouw bedrijf vermeld worden. En daar wringt het schoentje soms.

Natuurlijke personen, ondernemers en vennootschappen dienen ingeschreven te zijn in het KBO (Kruispuntbank der Ondernemingen). Vennootschappen dienen bovendien in hun maatschappelijk doel te bepalen welke activiteiten zij wensen te ontwikkelen. Als een vennootschap in haar doel een bepaalde activiteit niet heeft opgenomen, dan kan en mag zij deze activiteit niet uitoefenen.

Veel fouten

Unpaid dient vast te stellen dat heel wat vennootschappen zeer goed op de hoogte zijn van het feit dat in de statuten dient opgenomen te worden welke activiteiten zij wensen uit te oefenen.

De inschrijvingen in het KBO worden in zeer veel gevallen overgelaten aan de boekhouder. In veel gevallen zal die, vaak uit hoofde van onwetendheid omwille van de concrete activiteiten van de vennootschap of onderneming, slechts voor één of een beperkt aantal hoofdactiviteiten een inschrijving nemen.

 

kbo

 

Uitbreiding activiteiten

Unpaid stelt vast dat als ondernemingen hun activiteiten in de loop der jaren uitbreiden dit vaak niet wordt aangepast in het KBO. De wet op het KBO bestaat nochtans reeds sedert 2004, zijnde meer dan 13 jaar. Toch maken veel ondernemers hier nog fouten tegen.

Verregaande gevolgen

Waar op het eerste zicht de gevolgen hiervan beperkt zijn, is dit allerminst het geval.

Als je een klant wenst aan te spreken in betaling van een openstaande factuur of schuld, zullen slimme advocaten heel vaak gaan nakijken of jouw onderneming wel de juiste inschrijving heeft in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Zo dit niet het geval is, bestaat de kans dat de rechtbank de vordering zal afwijzen omwille van een verkeerde inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Dit heeft vanzelfsprekend bijzonder onaangename gevolgen nu je een nutteloze procedure hebt opgestart voor de rechtbank met alle kosten van dien.

Kijk het zelf na online

Je doet er derhalve goed aan uw statuten en in het bijzonder jouw inschrijving in het KBO na te gaan en na te gaan of je voor de juiste activiteiten bent ingeschreven. Je kan dit eenvoudig zelf nakijken op de website http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html 

Let er op dat je naar de juiste inschrijving kijkt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een inschrijving in het KBO (Kruispuntbank der Ondernemingen) en de activiteiten waarvoor je een aangifte hebt gedaan bij de BTW administratie, wat een verschil uitmaakt. Je dient naar het eerste te kijken.
 

kbo zoekfunctie

Wat doet Unpaid?

Als je een factuur indient via Unpaid.be kijken wij voor je na welke inschrijvingen je hebt in het KBO. Als de activiteit waar je factuur betrekking op heeft niet wordt weergegeven, heb je een probleem. Dit wil zeggen dat je inschrijving niet juist staat.

Gelukkig is dit niet onoverkomelijk. Je kan je boekhouder contacteren of je sociaal secretariaat om dit te recht te zetten.

Ook Unpaid kan dit voor je doen, mail ons gerust om dit te laten aanpassen als je hiermee zou geconfronteerd worden!

 

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.