Uitstel van betaling: ja, maar …

Af en toe vraagt een klant om uitstel van betaling. Hoe reageer je daarop en wat doe je het best? Het is niet bij wet verplicht om een betalingsuitstel toe te staan. Maar waarom zou je een goede relatie op het spel te zetten en misschien zelfs een klant verliezen door te weigeren? Misschien volstaat een kort overleg om samen een nieuwe betalingstermijn af te spreken. Jij blij en je klant nog meer. Houd wel rekening met een aantal zaken.

Hoeveel betalingsuitstel moet je toestaan?

Wanneer een klant om uitstel vraagt, is de kans reëel dat hij met financiële problemen kampt. Jij bent dan ook hoogstwaarschijnlijk niet de enige leverancier bij wie hij om uitstel vraagt.

Om te vermijden dat je klant het volledige bedrag ook later niet meer betaalt, kan je voorstellen om deelbetalingen te doen.

Volg de deelbetalingen goed op en grijp in zodra de klant zich niet aan de afspraak houdt.

Moet je interesten aanrekenen of niet?

Aan jou de keuze, maar… doe het toch maar. Zo heb je wat achter de hand als het toch nog fout loopt. Merk je dat je klant altijd netjes betaalt en zich aan de afspraak houdt? Dan kan je die intresten nog altijd kwijtschelden.

betalingsuitstel

 

Zet de betalingsregeling op papier

Als je betalingsuitstel verleent, wijk je af van de factuurdatum en van je algemene voorwaarden. Om discussie te vermijden, zet je de regeling beter op papier in overzichtelijke punten:

  1. Stipuleer hoeveel je klant moet betalen in hoeveel termijnen. En hoeveel de eventuele intresten bedragen.
     
  2. Volgen er nog leveringen? Dan kan je in de regeling eventueel opnemen dat de klant die contant betaalt tot de achterstallige factuur is voldaan.
     
  3. Geef duidelijk aan dat het volledige bedrag opeisbaar wordt als de klant de afspraken niet naleeft.
     
  4. Gaat het om een handgeschreven schuldbekentenis? Laat je klant dan het bedrag in cijfers en voluit schrijven. Zo is er geen twijfel mogelijk en vermijd je betwisting in de rechtbank.

Kortom

Je bent nooit verplicht om klanten betalingsuitstel te geven. Maar met het oog op een goede klantenrelatie kan het wel aangewezen zijn. Zorg er dan voor dat alles netjes op papier staat. Zo is er geen discussie mogelijk voor alle partijen.

Komt je klant ondanks al je inspanningen niet over de brug met zijn betalingen? Vorder dan eenvoudig je onbetaalde facturen in via het online Unpaid platform.

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.