Wat is eigendomsvoorbehoud?

En hoe gebruik je het?

Wanneer precies wordt je klant eigenaar van de goederen die jij levert? Zijn ze eigendom van de koper vanaf het moment van levering, of niet? Het principe van ‘eigendomsvoorbehoud’ speelt hier een belangrijke rol. In dit artikel leggen we uit wat het is en hoe je het toepast.

 

eigendomsvoorbehoud

Duidelijkheid over eigendom van goederen

De eigendom van een goed gaat normaal gezien over op het moment dat koper en verkoper een overeenstemming hebben bereikt over de belangrijkste zaken. Het goed hoeft dus nog niet betaald te zijn.

Met een eigendomsvoorbehoud maak je die afspraken concreter. In deze overeenkomst tussen koper en verkoper staat aan welke voorwaarden de koper moet voldoen om eigenaar te worden van de goederen. Meestal gaat het dan over de betaling van de factuur.

Waarom is een eigendomsvoorbehoud nuttig?

Als jij goederen verkoopt, raden we je aan een eigendomsvoorbehoud op te nemen in je algemene voorwaarden.

Waarom? Soms gebeurt het dat klanten failliet gaan en dus moeilijk, of niet meer, kunnen betalen. Dan is het handig om op papier te hebben dat de eigendom van het goed pas overgaat op de koper nadat hij de factuur betaald heeft.

Als jouw klant niet betaalt, geeft het eigendomsvoorbehoud jou het recht om de goederen terug te vorderen.

Hoe pas je het eigendomsvoorbehoud toe?

Wil je een beroep kunnen doen op het eigendomsvoorbehoud? Dan neem je dit op in een clausule van je algemene voorwaarden of factuurvoorwaarden. Daarnaast vermeld je het maar beter ook op je bestelbonnen, contracten en offertes. Je mag het eigendomsvoorbehoud wettelijk alleen toepassen als er geen enkele twijfel over bestaat dat je klant hiervan op de hoogte was.
 

eigendomsvoorbehoud clausule


Wat als je klant plots failliet gaat? Leg jouw eigendomsvoorbehoud zeker voor aan de curator. Zolang het verkochte goed niet betaald is, kan het niet opgenomen worden in het faillissement. Jij hebt het recht om je levering integraal terug te krijgen.
 

Ik heb een clausule in mijn algemene voorwaarden, mag ik gewoon mijn goederen gaan terughalen indien er niet betaald wordt?

Nee, dat mag niet. Het is niet omdat je een dergelijke clausule hebt voorzien in je algemene voorwaarden dat je gewoon bij je klant mag binnenstappen om de niet betaalde goederen terug mee te nemen. Om dit te doen moet je eerst een procedure voor de rechtbank voeren waarbij de rechter je toestemming geeft om de niet betaalde goederen terug te gaan halen.

> Helemaal voorkomen dat je kan fluiten naar geld waarop je recht hebt? Lees onze andere tips.