Welke kosten mag je aanrekenen bij een laattijdige betaling, en hoeveel?

Als ondernemer is het belangrijk om op tijd betaald te worden voor geleverde goederen of diensten. Helaas kan het voorkomen dat klanten hun facturen niet op tijd betalen. Gelukkig biedt de Belgische wetgeving enige bescherming aan ondernemers door het toestaan van kosten die kunnen worden aangerekend bij laattijdige betalingen. Welke kosten je precies mag aanrekenen, kom je in dit artikel te weten.

Welke kosten mag je aanrekenen bij laattijdige betaling van factuur

Wettelijke basis

Het recht om kosten aan te rekenen bij laattijdige betaling is gebaseerd op de Europese Richtlijn 2011/7/EU, die in België is omgezet in de Wet Betalingsachterstand bij Handelstransacties (WBH). Deze wet bepaalt dat ondernemers een vergoeding mogen vragen voor de kosten die zij maken als gevolg van een laattijdige betaling.

 

Aanmaningskosten

Aanmaningskosten reken je aan voor het opmaken en verzenden van de aanmaningen. In een business-to-business context beslis je als bedrijf zelf hoeveel deze aanmaningskosten bedragen.

Zorg ervoor dat het specifieke bedrag is opgenomen in je factuurvoorwaarden om deze zonder discussie te kunnen aanrekenen. Indien niet gespecificeerd, kun je alleen de werkelijke kosten van de ingebrekestelling in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld de kost van een aangetekende brief.

 

Verwijlintrest: boete wegens te laat betalen 

Eén van de kosten die je kunt aanrekenen is de verwijlintrest, ook wel bekend als rente op achterstallige betalingen. De hoogte van deze rente wordt bepaald door de wettelijke interestvoet. Als je klant te laat betaalt, kan je het factuurbedrag verhogen met een bepaald percentage. Bij de meeste bedrijven varieert deze verwijlintrest tussen 10% en de 12% van het factuurbedrag, soms ook meer.

Wanneer je op voorhand geen percentage afspreekt of voorziet in je algemene voorwaarden, geldt de wettelijke intrestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Momenteel bedraagt deze 12,5% per jaar, maar dit percentage kan jaarlijks wijzigen (geüpdatet op 13/02/2024).

Het is belangrijk om te vermelden dat je pas rente kunt aanrekenen als er een schriftelijke overeenkomst of algemene voorwaarden zijn waarin dit expliciet vermeld staat.

 

Schadevergoeding: boete wegens niet naleven van de afspraken

Naast de verwijlintrest heb je als ondernemer ook recht op een schadevergoeding of schadebeding voor de bijkomende kosten die je maakt door de laattijdige betaling. Deze kosten kunnen onder andere administratieve kosten, herinneringskosten en incassokosten omvatten. Het is van belang dat deze redelijk zijn en in verhouding staan tot het openstaande bedrag.

Dit kan een vaste som zijn, of een percentage van het factuurbedrag.

Bij discussie over het percentage van het schadebeding beslist de rechtbank of het redelijk is. Voor de ene rechter is 10% redelijk, een andere aanvaardt dan weer 12%. De rechter zal doorgaans ook rekening houden met de hoofdsom van de factuur.

Goed om te weten: binnen de juridische IOS-procedure (Inning van Onbetwiste Schulden) die Unpaid inzet, mag het schadebeding maximaal 10% van het factuurbedrag bedragen. Vermeld jij dus een hoger schadebeding in jouw algemene voorwaarden, dan verplicht de wet ons om het tot 10% terug te brengen.

 

Baat het niet?

Het is raadzaam om duidelijke betalingsvoorwaarden op te stellen en deze te communiceren naar je klanten om misverstanden en laattijdige betalingen zoveel mogelijk te voorkomen. Zo kun je als ondernemer jouw financiële positie beschermen en ervoor zorgen dat je tijdig betaald wordt voor geleverde producten of diensten.

Ondanks het in rekening brengen van aanmaningskosten, intresten en/of een schadebeding kan het voorkomen dat een betaling uitblijft. In dergelijke gevallen biedt Unpaid een oplossing.

Dien eenvoudig online je dossier in, en binnen de 5 werkdagen staat een gerechtsdeurwaarder bij je klant met een aanmaning tot betaling. Je klant heeft vanaf dan 38 dagen de tijd om te betalen.

Test Unpaid eens uit:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer we je kunnen opbellen.