Welke kosten mag je aanrekenen bij een laattijdige betaling, en hoeveel?

Wanneer je klant de factuur niet betaalt, kan je intresten en aanmaningskosten aanrekenen. Maar hoeveel juist? En wat zijn realistische tarieven?

Aanmaningskosten

Aanmaningskosten of administratiekosten reken je aan voor het opmaken en verzenden van de aanmaningen. In een business-to-business context beslis je als bedrijf zelf hoeveel deze aanmaningskosten bedragen. Maar neem ze wel op in je factuurvoorwaarden want anders kan je enkel de reële kost van de ingebrekestelling aanrekenen. Bijvoorbeeld de kost van de aangetekende brief die je verstuurde.

Intresten

Als je klant te laat betaalt kan je het factuurbedrag verhogen met een bepaald percentage. Dat kan variëren van 10% tot 12% op het factuurbedrag, soms ook meer. Wanneer je op voorhand geen percentage afspreekt, gelden de intrestvoeten voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Momenteel bedragen die 8 %.

extra kosten onbetaalde factuur

Schadebeding

Met een schadebeding kan je als leverancier een extra som bovenop het standaard factuurbedrag eisen. Het staat los van eventuele verwijlintresten en je legt het vast in je algemene voorwaarden en factuurvoorwaarden. Bij discussie over het percentage van het schadebeding beslist de rechtbank of het redelijk is. Voor de ene rechter is 10% redelijk. Een andere aanvaardt dan weer 12%. Dus opnieuw: leg op voorhand de kosten vast om discussie te vermijden.


Schakel Unpaid in

Bij Unpaid sturen we geen aanmaningsbrieven meer naar je klant. We schieten onmiddellijk in actie. Jij dient online je dossier in en binnen de 5 werkdagen staat er een deurwaarder bij je klant met een aanmaning tot betaling. Je klant heeft vanaf dan 38 dagen de tijd om jouw onbetaalde factuur te betalen.

Goed om te weten: binnen de IOS (inning van onbetwiste schuldvorderingen) procedure die we inzetten, mag het schadebeding maximum 10% van het factuurbedrag bedragen. Dus als in jouw algemene voorwaarden een hoger schadebeding is voorzien, dan worden wij door de wet verplicht om het automatisch te herleiden naar 10%.

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer we je kunnen opbellen.

Unpaid eens proberen? 

Dien hier je onbetaalde factuur in:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.