Welke kosten mag je aanrekenen bij een laattijdige betaling, en hoeveel?

Wanneer je klant jouw factuur niet op tijd betaalt, kan je intresten en aanmaningskosten aanrekenen. Maar welke tarieven zijn realistisch? En wat is juist een schadebeding?

Welke kosten mag je aanrekenen bij een laattijdige betaling, en hoeveel?

 

Aanmaningskosten: kosten van de extra administratie

Aanmaningskosten of administratiekosten reken je aan voor het opmaken en verzenden van de aanmaningen. In een business-to-business context beslis je als bedrijf zelf hoeveel deze aanmaningskosten bedragen.

Neem het precieze bedrag wel op in je factuurvoorwaarden. Anders kan je enkel de reële kost van de ingebrekestelling aanrekenen, bijvoorbeeld de kost van de aangetekende brief die je verstuurde.

 

Intrest: ‘boete' wegens te laat betalen

Als je klant te laat betaalt, kan je het factuurbedrag verhogen met een bepaald percentage. Bij de meeste bedrijven varieert deze verwijlintrest tussen de 10% en de 12% van het factuurbedrag, soms ook meer.

Wanneer je op voorhand geen intrestpercentage afspreekt of voorziet in de algemene voorwaarden gelden de wettelijke intrestvoeten voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Momenteel bedragen die 8 %.

extra kosten onbetaalde factuur

 

Schadebeding: ‘boete’ wegens niet naleven van de afspraken

Met een schadebeding eis je als leverancier een extra som bovenop het standaard factuurbedrag. Het staat los van eventuele verwijlintrest en je legt het vast in je algemene voorwaarden en factuurvoorwaarden. Dit kan een vaste som zijn, of een percentage van het factuurbedrag bedragen.

Bij discussie over het percentage van het schadebeding beslist de rechtbank of het redelijk is. Voor de ene rechter is 10% redelijk, een andere aanvaardt dan weer 12%. De rechter zal doorgaans ook rekening houden met de hoofdsom van de factuur.

Goed om te weten: binnen de juridische IOS-procedure (inning van onbetwiste schuldvorderingen) die Unpaid inzet, mag het schadebeding maximaal 10% van het factuurbedrag bedragen. Vermeld jij dus een hoger schadebeding in jouw algemene voorwaarden, dan verplicht de wet ons om het tot 10% terug te brengen.

 

Baat het niet?

Ook al heb je aanmaningskosten, intresten of een schadebeding voorzien in je afspraken met de klant, toch kan het gebeuren dat een betaling op zich laat wachten.

Slaag je er zelf niet in je klant te laten betalen? Schakel dan Unpaid in.

We schieten onmiddellijk voor jou in actie. Jij dient online je dossier in en binnen de 5 werkdagen staat er een deurwaarder bij je klant met een aanmaning tot betaling. Je klant heeft vanaf dan 38 dagen de tijd om jouw onbetaalde factuur te betalen.

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer we je kunnen opbellen.

Unpaid eens proberen? 

Dien hier je onbetaalde factuur in:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.