Wat is een attest van oninbaarheid?

Een vordering wordt als oninbaar beschouwd van zodra het duidelijk en aannemelijk is dat deze schuldvordering niet meer kan worden teruggevorderd, terwijl er minnelijke of gerechtelijke pogingen zijn ondernomen. Als schuldeiser mag je deze belangrijke stap, waarin de oninbaarheid van de vordering wordt bepaald, niet overslaan. Indien het onmogelijk is om de vordering terug te eisen dan zullen de bijkomende invorderingsprocedures alleen maar meer tijdverlies én geldverlies opleveren. Waarom? Aangezien het onmogelijk is om de openstaande schuld te innen, kunnen ook de invorderingskosten niet gerecupereerd worden. Als schuldeiser verlies je dan twee maal: je loopt niet alleen de openstaande schuld mis, maar ook de gemaakte invorderingskosten worden je aangerekend.

Wanneer kan een vordering oninbaar verklaard worden?

Als schuldeiser moet het oninbaar karakter van de vordering kunnen aangetoond worden. Er moeten zogenaamde invorderingsprocedures zijn ingesteld tegen de schuldenaar met tussenkomst van een advocaat, gerechtsdeurwaarder of bijvoorbeeld Unpaid. De invordering is oninbaar, wanneer de inning zonder gevolg bleef ondanks dat deze invorderingsprocedures zijn opgestart.

Een oninbare vordering mag niet verward worden met een dubieuze vordering. Een vordering is enkel oninbaar wanneer de inning feitelijk en quasi onmogelijk is. Een dubieuze vordering slaat op het mogelijke risico dat een openstaande schuld niet kan geïnd worden. Bij een dubieuze vordering blijkt uit het solvabiliteitsonderzoek dat er meerdere schuldeisers aankloppen bij de schuldenaar. Niettemin zijn er toch voldoende aanwijzingen dat de schuldenaar de openstaande schuld zal kunnen voldoen, zij het met enige financieringsproblemen. Een attest van oninbaarheid wordt enkel afgeleverd indien de solvabiliteit van de schuldenaar als buitengewoon problematisch wordt beschouwd.


wat is een attest van oninbaarheid

 

Het attest van oninbaarheid

Er zijn dus twee mogelijkheden wanneer je als schuldeiser een attest van oninbaarheid ontvangt: de minnelijke en gerechtelijke weg is uitgeput of de solvabiliteit van de tegenpartij is buitengewoon problematisch. Het attest van oninbaarheid is een officieel document dat het oninbaar karakter van de vordering aantoont. De schuldenaar slaagt er niet in om zijn schulden af te lossen omdat hij zich in een zeer precaire situatie bevindt, of hij is door de bevoegde instanties als spoorloos aangegeven.

Dit attest van oninbaarheid wordt uitgegeven door een bevoegde professional. Deze professional is door de staat erkend en geaccrediteerd als een incassobureau of als een mandataris benoemd door de ondernemingsrechtbank.

Via het attest van oninbaarheid kan de schuldeiser de vordering opnemen in de boekhouding van de onderneming en op die manier het btw-bedrag terugvorderen. Dit attest is dus van fiscaal belang voor het bedrijf. Indien je een procedure volgt via Unpaid is het ook mogelijk om dit attest te verkrijgen via de gerechtsdeurwaarder.

Samenvatting

Bij een oninbare schuldvordering moet je als schuldeiser aan onderstaande voorwaarden voldoen om het attest van oninbaarheid te kunnen verkrijgen:

  • Je hebt als schuldeiser alle mogelijke stappen ondernomen (via minnelijke en/of gerechtelijke weg).
     
  • Het risico op insolvabiliteit van de tegenpartij is zo groot dat ook de juridische kosten niet zullen worden gedekt.
     
  • Je hebt als schuldeiser moeten vaststellen dat deze invorderingsprocedures geen gevolg hebben verkregen.
  • De oninbare vordering moet worden opgenomen in je boekhouding.

Als schuldeiser kan je zo ook het btw-bedrag terugvorderen.

Indien bij de Unpaid procedure blijkt dat er een duidelijke insolvabiliteit is bij je klant kunnen wij je helpen bij het verkrijgen van dit attest.  Uiteraard hopen wij steeds dat het niet zo ver moet komen en doen we er alles aan om de factuur te innen. 

Zit je met een onbetaalde factuur en heb je vragen over de werking van Unpaid? Bel snel naar +32 9 396 34 00 of laat ons hier weten wanneer je wil worden opgebeld.

Wij innen je onbetwiste BtoB facturen snel en efficiënt. Start je dossier op in een paar eenvoudige stappen en we gaan meteen aan de slag:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.