Ontdek: Kennis

Het nut van een goed online boekhoudprogramma
De boekhouding, is het voor jou een noodzakelijk kwaad of gaat je hart er net sneller van kloppen? De administratie correct bijhouden is voor een onderneming wettelijk verplicht, of je het nu graag doet of niet. Gelukkig bestaan er tegenwoordig allerlei handige boekhoudprogramma’s. Software die jouw administratieve rompslomp stukken eenvoudiger en efficiënter maakt. We zetten de voordelen even op een rij.
Wat is DSO en hoe bereken ik die?
DSO is een van de meest gebruikte meetinstrumenten binnen debiteurenbeheer. De term staat voor Days Sales Outstanding, ofwel ‘dagen uitstaande klantenschuld’. In mensentaal geeft de DSO-ratio aan hoe lang je gemiddeld op een betaling moet wachten. Ontdek in dit artikel hoe je jouw DSO berekent en hoe het opvolgen van deze parameter jouw onderneming beter kan maken.
Onbetaalde huur innen via Unpaid, kan dat?
Het is de nachtmerrie van elke huiseigenaar, een slecht betalende huurder. Je hebt nu eenmaal niet veel drukkingsmiddelen om je huurder te dwingen te betalen. Maar heb je al aan Unpaid gedacht? In een business-to-business-omgeving is onze procedure de aangewezen piste om achterstallige huur in te vorderen.
Zombiebedrijven en spookfirma’s: voorkom dat ze jouw bedrijf leegzuigen
Net als overal, vind je helaas ook in de ondernemerswereld bestuurders die niet per se het beste voorhebben. In deze context duiken vaak de termen ‘spookbedrijf’ en ‘zombiefirma’ op. Hoewel beide benamingen uit een horrorverhaal van Mary Shelley lijken te stammen, duiden ze in werkelijkheid op bedrijven die als belangrijkste doel hebben er voor de buitenwereld als een bedrijf uit te zien. Wat is het verschil tussen beide, en vooral: hoe houd je ze op afstand? Je leest het hier.
Facturatie en GDPR
De GDPR of General Data Protection Regulation bepaalt wat je als ondernemer mag en moet doen met persoonsgegevens. Hoe zit het met facturatiegegevens? We leggen het je uit.
wat is peppol
In het kort is Peppol een beveiligd internationaal netwerk van organisaties. Deze gebruiken dit netwerk om gestandaardiseerde facturen te versturen. Het grootste voordeel? Wanneer je Peppol gebruikt, weet je zeker dat je klant je facturen correct zal ontvangen en interpreteren. En ze dus ook eenvoudig en snel zal behandelen, lees: betalen.
Wat is factuurfraude en hoe bescherm ik mezelf ertegen?
Factuurfraude. Al ooit van gehoord? Naast phising is het een veelvoorkomende vorm van fraude. Hierbij vervangt een oplichter het rekeningnummer van je leverancier door zijn eigen rekeningnummer. Je leverancier werd niet betaald, want oplichters zijn er vandoor met jouw geld.
Wat is een invorderingsstrategie?
Invorderingsstrategie is een duur woord voor de manier waarop een bedrijf of instelling het invorderen van betalingen organiseert.
de btw- en vennootschapsbelasting bij onbetaalde facturen
Elke onderneming komt wel eens in aanraking met onbetaalde facturen. Jij hebt de factuur, met goede algemene voorwaarden, tijdig en correct verstuurd naar jouw klant. Prima! Maar dit geeft je helaas geen garantie op een (correcte) betaling. De betaling ligt in de handen van jouw klant. Eens je de factuur hebt verstuurd zit ze in jouw boekhouding en zal ze worden opgenomen in de btw-afrekening. Het kan dus gebeuren dat je btw en zelf belastingen betaalt voor een factuur die nog niet is betaald door jouw klant.
Incassobureau of Unpaid: wat is eigenlijk het verschil?
Denk jij ook aan een incassobureau als dé oplossing om onbetaalde facturen te innen? Soms biedt een incassobureau inderdaad een antwoord op jouw probleem. Maar het is belangrijk om er bij stil te staan hoe je die wanbetaler wil aanpakken. De IOS-procedure van Unpaid kan voor jou een waardevol alternatief zijn.
Wat is een ingebrekestelling
Heeft jouw klant je factuur nog steeds niet betaald? Blijft reactie op vorige aanmaningen uit? Dan is het tijd voor een ingebrekestelling. In dit artikel leggen we jou uit wat het precies is en hoe je er zelf een kan sturen.
Verjaringstermijn van facturen: 10 jaar tot 6 maand
En als jij die factuur opgesteld hebt, betekent het dat je de betaling ervan na die termijn niet meer kan afdwingen. Bottom line: zorg ervoor dat je de wettelijke verjaringstermijn van je facturen kent. Zo kan je ze invorderen voor het te laat is!
Wat is het verschil tussen een minnelijke invordering en een gerechtelijke invordering?
Zit je met onbetaalde facturen? Een juridische schuldvorderingsprocedure hoeft niet altijd. Voor je naar de rechtbank stapt, kan je een minnelijke invorderingsprocedure starten. Wat is het verschil tussen beide? Dat leggen we je uit in dit artikel.
eigendomsvoorbehoud
Wanneer precies wordt je klant eigenaar van de goederen die jij levert? Zijn ze eigendom van de koper vanaf het moment van levering, of niet? Het principe van ‘eigendomsvoorbehoud’ speelt hier een belangrijke rol. In dit artikel leggen we uit wat het is en hoe je het toepast.
stuiting van verjaring
Wat is stuiting van de verjaringstermijn en welk voordeel haal je eruit? Stuiting is dé manier om te voorkomen dat een factuur verjaart. Hoe dit werkt? We leggen het je uit!
in welke taal moet mijn factuur
Stel: ik heb als Belgisch bedrijf een anderstalige klant. In welke taal moet ik mijn factuur dan opmaken? Op het eerste zicht lijkt het antwoord misschien logisch. Naar Nederlandstalige klanten stuur je een factuur in het Nederlands, Franstaligen bezorg je een factuur in het Frans en andere internationale klanten krijgen de Engelstalige versie in de bus. Maar juridisch zit het toch anders in elkaar. We leggen het je uit!
Ik maakte een fout op mijn factuur.
Je werk zit er op! Jouw product is geleverd, je dienst is uitgevoerd. Je klikt op ‘verzenden’ en verstuurt jouw factuur. Dat geeft altijd voldoening. Maar – oeps! – er blijkt een fout op je factuur te staan. En wie dit ook opmerkt, jijzelf of je klant: dit wil je zo snel mogelijk oplossen. In dit artikel leer je hoe je elegant fouten op facturen rechtzet.
verschil tussen btw-nummer en ondernemingsnummer
Heb je een bedrijf of ben je zelfstandige? Dan heb je een btw-nummer en ondernemingsnummer. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen beide? We scheppen klaarheid in de verwarring!
sluit jaar af zonder administratieve kopzorgen
Op z’n zachtst gezegd was 2020 voor de meesten onder ons een opmerkelijk jaar, zowel privé als professioneel. Nu het er jaar er bijna op zit, sluiten we het graag zonder kopzorgen af. En op het professionele vlak is dat: met zo weinig mogelijk onbetaalde facturen.
betwist niet zomaar een factuur
Hoe snel zet jij de stap om een factuur te betwisten waarmee je het niet eens bent? Als ondernemer moet je niet over je heen laten lopen. Maar je gaat ook beter niet onbezonnen tot betwisting over, want dat kan je een stevige duit kosten. In dit artikel leggen we je uit hoe het zit.
afbetalingsplan: voor- en nadelen
Je krijgt goed nieuws van je klant, de betaling van zijn onbetaalde facturen komt er aan. Maar er zit een addertje onder het gras: je klant wil de factuur niet in één enkele keer betalen, maar stelt een afbetalingsplan voor. Kan je ermee leven dat de klant in schijven betaalt, of niet? We zetten de voor- en nadelen van een afbetalingsplan op een rij en helpen je te beslissen.
Eindig je boekjaar zonder achterstallige facturen: 5 tips
Het einde van dit boekjaar begint te wenken, we zitten volop in kwartaal 4. En al was het voor niemand een doorsneejaar, toch raden we je aan om nú werk te maken van de niet-betaalde facturen die bij je klanten liggen te sudderen. Stuur hen een laatste herinnering en start waar nodig een procedure. Want iedereen verdient het om correct betaald te worden, ook jij.
Wat is factoring
Factoring bezorgt je een voorschot op facturen die je klanten nog niet betaald hebben. Precies zoals de Nederlandse term ‘bevoorschotting’ omschrijft, dus. In dit artikel geven we je inzicht in de voor- en nadelen. Komen ook aan bod: het onderscheid tussen de verschillende soorten bevoorschotting en het verschil met facturen innen met de IOS-procedure.
7 tips om onbetaalde facturen te voorkomen
Stapelen de onbetaalde facturen zich op? Moet je alsmaar langer wachten op geld waar je recht op hebt? Weigert een klant jouw factuur te betalen? Je kan blijven mailen, bellen, brieven sturen … of ons inschakelen. Maar sta er zeker ook bij stil hoe je deze situatie vóór kan zijn. Met deze 7 tips voorkom je dat je klant weigert te betalen.
een offerte
Onbetaalde facturen voorkomen begint bij een duidelijke offerte. Hoezo? Met een offerte stel je de verwachtingen van beide partijen scherp. Je klant kan rekenen op jouw kwalitatieve dienst of kwalitatief product en weet wat jij van hém verwacht. Bovendien helpt een goed opgemaakte offerte je de deal binnen te halen. Met deze tips schrijf jij een offerte uit die geld oplevert.
De IOS-procedure: snel en goedkoop onbetwiste schulden innen
De IOS-procedure, of de procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden van ondernemingen, werd in juli 2016 door de Belgische wetgever in het leven geroepen. Ze staat bekend als een snellere, efficiëntere en goedkopere manier om onbetaalde facturen in te vorderen bij bedrijven. Welke voordelen heeft deze wetgeving voor jou? We sommen ze hier voor je op.
Te veel onbetaalde facturen? Zo check je de kredietwaardigheid van je klanten
Hoe voorkom je wanbetalingen? Hoe schat je in of een klant je facturen zal kunnen betalen? Het liefst ook op tijd? Hou voor je gaat samenwerken de kredietwaardigheid van je potentiële klanten tegen het licht. In dit artikel maken we je wegwijs in de 3 factoren die daar een rol in spelen.
een attest van oninbaarheid
Een vordering wordt juridisch als 'oninbaar' beschouwd van zodra het duidelijk en aannemelijk is dat deze schuld niet meer teruggevorderd kán worden, terwijl er daartoe minnelijke of gerechtelijke pogingen ondernomen zijn. Een attest van oninbaarheid toont dit officieel aan. We leggen je even uit waarom het zo belangrijk is dat je dit document in handen hebt.
10 redenen om unpaid te kiezen
Met Unpaid kan je sneller, efficiënter en goedkoper onbetaalde facturen invorderen. Ons platform is gebouwd op de juridische IOS-procedure (Invordering Onbetwiste Schulden). Elke stap hiervan staat nauwkeurig beschreven in de wet. Zowel jij als je klant weten dus perfect waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Maar wat zijn nu eigenlijk de grote voordelen van Unpaid?
Een goed debiteurenbeheer
Bij heel wat bedrijven ligt de focus sterk op verkoop. Niet onlogisch want zonder verkoop draait je onderneming niet. Maar wanneer is een verkoop succesvol afgerond? Zodra de bestelbon is ondertekend? Zodra het product of de dienst is geleverd? Of vanaf het moment dat het factuurbedrag op je rekening staat?
wanbetalers hoe herken je ze
Elke onderneming krijgt vroeg of laat wel eens te maken met een wanbetaler. Als je klanten plots niet meer correct betalen, heeft dat gevolgen voor je cashflow. Om dat te vermijden, kan je een wanbetaler maar beter tijdig herkennen. We geven je alvast enkele signalen mee die een belletje moeten doen rinkelen.
Hoe Unpaid kan helpen met je Corona dossier bij de bank
Jammer genoeg heeft Corona lelijk huis gehouden in de Belgische economie. Gedurende meer dan 2 maanden lag de economie quasi volledig stil. Bovendien lijkt het erop dat de heropstart een werk van lange adem zal worden.
Welke kosten mag je aanrekenen bij een laattijdige betaling, en hoeveel?
Wanneer je klant jouw factuur niet op tijd betaalt, kan je intresten en aanmaningskosten aanrekenen. Maar welke tarieven zijn realistisch? En wat is juist een schadebeding?
tips betalingstermijnen
De betalingstermijn die je op je facturen vermeldt, speelt een belangrijke rol voor de financiële gezondheid van je bedrijf. Want die bepaalt wanneer het geld binnenkomt. Onze facturatie-experts serveren je 5 tips om er verstandig mee om te gaan.
uitstel van betaling
Af en toe vraagt een klant om uitstel van betaling. Hoe reageer je daarop en wat doe je het best? Het is niet bij wet verplicht om een betalingsuitstel toe te staan. Maar waarom zou je een goede relatie op het spel te zetten en misschien zelfs een klant verliezen door te weigeren? Misschien volstaat een kort overleg om samen een nieuwe betalingstermijn af te spreken. Jij blij en je klant nog meer. Houd wel rekening met een aantal zaken.
de voordelen van e-invoicing
In je privéleven en op de werkvloer: digitalisering is overal. Ook als onderneming is het essentieel om de digitale trein te nemen. De meeste van je klanten zijn al overgestapt op e-facturatie (of e-invoicing), jij moet ook mee. In dit artikel lees je wat het inhoudt en wat de voordelen zijn.
goede klantenrelatie
Of je nu een groot bedrijf runt, een kmo, een start-up of een eenmanszaak: het zijn je klanten die ervoor zorgen dat je business blijft draaien. Een goede klantenrelatie is dus noodzakelijk. We geven je enkele tips om ze optimaal te onderhouden en zelfs te verbeteren.
Waarom is een positieve cashflow zo belangrijk?
Cashflow: een van de meest gebruikte begrippen. Maar wat betekent het en waarom is cashflow zo belangrijk voor je onderneming? Wat is een goede en een slechte cashflow nu precies? En wat is de impact ervan op je onderneming?
inningskosten factuur
Onbetaalde facturen hebben een grote impact op je bedrijf. Ze zetten je liquiditeit onder druk. En in het slechtste geval moet je investeringen uitstellen of geraak je in financiële ademnood. Met onze calculator kon je al berekenen hoeveel extra omzet je moet draaien om onbetaalde facturen goed te maken. Maar er zijn nog een pak extra verborgen kosten.
goed debiteurenbeheer
Een goed debiteurenbeheer is essentieel voor elke onderneming. Maar wat wil dat zeggen? En hoe ga je er het best mee aan de slag?
cover-unpaid
Als je onbetaalde facturen wil innen via de IOS procedure, bijvoorbeeld via Unpaid, dan kan het zijn dat dit niet lukt omdat je schuldenaar failliet is of zich beroepen heeft op de wet op de mogelijkheid tot gerechtelijke reorganisatie (nu insolventiewet, vroeger de wet op de continuïteit van de onderneming of WCO). Graag leggen we jou uit wat dit nu precies wil zeggen.
unpaid_ios_procedure
In 2016 ging de procedure “Invordering van Onbetwiste Geldschulden” (IOS) van kracht in België. Deze procedure zorgt ervoor dat ondernemingen hun onbetwiste vorderingen op andere onderneming niet meer via een rechtbank moeten invorderen. Je zit met een onbetaalde factuur en wenst deze via de IOS procedure te gaan innen. In dit artikel informeren we jou waaraan een onbetaalde factuur moet voldoen om deze via de IOS procedure te vorderen.
regsolcover
We gingen in een vorig artikel al dieper in op het stijgende aantal faillissementen van bedrijven. En hoe belangrijk het in dat opzicht is om snel te reageren op onbetaalde facturen. In dit artikel lichten we REGSOL toe. Het digitale platform om faillissementsdossiers elektronisch af te handelen.  Het zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de ganse faillissementsprocedure. En het verhoogt de kans dat je onbetaalde facturen van een failliete schuldenaar of een schuldenaar in gerechtelijke reorganisatie (ook bekend als WCO) alsnog recupereert.
yuki-unpaid
Wist je dat je als Yuki gebruiker heel eenvoudig je onbetaalde business to business facturen kan laten innen via Unpaid. Dankzij deze slimme integratie wordt het heel eenvoudig om snel en efficiënt je openstaande facturen weg te werken. Zo kan jij je focussen op de kern van jouw werk. In dit artikel leggen we jou nog even uit hoe je de koppeling maakt.
invordering onbetaalde b2b factuur
Sinds juli 2016 is de zogenaamde Potpourri wet van kracht. Met deze nieuwe wet werd het veel eenvoudiger om onbetaalde facturen tussen bedrijven in België in te vorderen. Unpaid ontstond kort na de inwerkingtreding van deze wet. Wij specialiseerden ons als een van de eersten in deze nieuwe procedure. Maar hoe gaat deze procedure in zijn werk?
Exact-unpaid
Ben jij een gebruiker van Exact en wens je, op een heel eenvoudige manier, je onbetaalde facturen te innen? Dankzij de koppeling tussen Unpaid en Exact kan je jouw openstaande facturen eenvoudig importeren in ons platform. Ontdek hoe het werkt, heel eenvoudig!
schadebeding
Een schadebeding zorgt ervoor dat u, als leverancier, bovenop het standaard factuurbedrag een extra som naast eventuele verwijlintresten kan vragen op het moment dat uw klant niet betaald. Een dergelijk schadebeding kan een percentage zijn (bijvoorbeeld 1% per maand) een vast bedrag (bijvoorbeeld 75 € per factuur) een variabel bedrag (bijvoorbeeld 10% van de factuurwaarde) of een combinatie van voorgaande.
Factoring vs. Unpaid: de verschillen op een rij
Hoe verbeter jij jouw cashflow? Als ondernemer is het wikken en wegen om te bepalen welke oplossing het best bij je past. Factoring is een van de vele mogelijkheden die het overwegen waard zijn. Net als Unpaid. Waar zitten de verschillen tussen beide? Welke voor- en nadelen zijn er? Dat lees je hier.
goede aanmaning
Als een factuur onbetaald blijft moet je kort op de bal spelen. Hoe langer achterstallige betalingen blijven liggen, hoe groter de kans dat je een betaling zal mislopen. Wacht daarom niet langer dan een paar dagen na de vervaldatum om je klant te bellen. Komt de klant de gemaakte betalingsafspraak niet na? Verstuur dan een herinneringsbrief. We geven jou de cruciale tips en een voorbeeld van een goede aanmaning.
je hebt niet altijd een advocaat nodig voor invordering
Wie denkt aan een invorderingsprocedure denkt daarbij ook aan hoge kosten van een deurwaarder en een advocaat. Maar dat beeld is niet meer accuraat. Je moet zeker niet altijd een advocaat inschakelen om je zakelijke facturen in te vorderen. Wij leggen je uit hoe het zit.
Vermijd verjaring van je factuur
Er bestaat wel degelijk zoiets als de verjaringstermijn van een factuur. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te schieten wanneer de betaaldatum overschreden is. Heb jij een oude, onbetaalde B2B-factuur liggen die je nog wil invorderen? Lees hier meer over de verjaring van zakelijke facturen.
Teamleader integratie Unpaid
Wat hebben Teamleader en Unpaid gemeenschappelijk? Hun missie om het leven van ondernemers te vergemakkelijken. Een samenwerking tussen beide platformen is dan ook een match made in heaven. Dankzij Unpaid worden onbetaalde facturen een zorg minder voor bedrijven. En dankzij Teamleader hoef je daar als ondernemer zelfs geen extra moeite voor te doen. Via de rechtstreekse integratie op Marketplace stuur je openstaande facturen rechtstreeks vanuit je boekhouding naar Unpaid. Klik, send en klaar.
Hoe verloopt de invordering van onbetwiste geldschulden?
Onbetaalde facturen werden vroeger vaak niet ingevorderd. Ondernemingen vermeden liever juridische stappen omdat de hele procedure te traag, te frustrerend en te duur was. Maar sinds 2016 is dat niet meer zo. De wet op de invordering van onbetwiste geldschulden (IOS) zorgde toen voor een ware revolutie in de incassowereld. Dankzij die nieuwe procedure moet je niet meer naar de rechtbank om de betaling van onbetwiste ‘business to business’-facturen af te dwingen. De deurwaarder kan nu zonder rechtszaak een vonnis krijgen om je factuur in te vorderen. Daardoor krijg jij sneller, efficiënter én goedkoper het geld waar je recht op hebt.
Telefoneren met een wanbetaler: hoe pak je het aan?
Ook in jouw onderneming komt het vast voor dat facturen te laat betaald worden. Ons advies: bel je klant op voor je een aanmaning stuurt. Telefoneren met een wanbetaler gaat sneller dan een brief sturen en is persoonlijker dan een e-mail. Bovendien kan je klant jou aan de telefoon niet negeren: je weet dus onmiddellijk waar je staat. Hét doel van zo’n telefoontje is altijd om een uiterste betaaldatum vast te leggen. Maar hoe pak je zo’n gesprek concreet aan? Deze vijf tips vergroten jouw kans op succes.
wanbetaling is een van de meest voorkomende oorzaken van faillissement
Je hebt gekozen voor een eigen onderneming omdat je de droom hebt om iets moois uit de grond te stampen waar je klanten mee helpt. De occasionele stress, de lange dagen en administratie neem je erbij. No pain no gain, toch? Het enige waar je maar geen vat op krijgt, is wanbetaling. Wat te doen met klanten die niet of veel te laat betalen? Want vergis je niet: ze zijn wel degelijk nefast voor de financiële gezondheid van je bedrijf.
6 dingen die je jezelf wijsmaakt over het invorderen van facturen
Onbetaalde of laat betaalde facturen kunnen dramatisch zijn voor de liquiditeit van je zaak. Toch wachten veel ondernemingen (te) lang voor ze stappen zetten. Wij vroegen bedrijven waarom zij sommige openstaande facturen niet invorderen. En tonen aan waarom die twijfels onterecht zijn. Maak jezelf dus niks wijs. Je hebt recht op dat geld!
hulp onbetaalde facturen
Wat doe je als een factuur niet betaald wordt? Welke stappen moet zetten, en wanneer? We leggen je in 5 stappen uit hoe je dit het best aanpakt. Want hoe je het ook draait of keert, het is tijd voor actie!
5 tips om doeltreffend te factureren
Efficiënte facturatie verkleint de kans op wanbetaling zienderogen. Maar hoe begin je daaraan? We zetten enkele tricks op een rij die er, naast de wettelijke factuurvereisten, voor zorgen dat je klanten beter betalen.
Vermijd wanbetaling al van bij de offerte
Onbetaalde facturen zijn een bron van frustratie voor elke onderneming. Maar wist je dat je de kans op wanbetaling op voorhand al kan inperken? Met deze 5 stappen dek je je in van bij het begin van de samenwerking.
7 vaak gebruikte uitvluchten voor het niet betalen van facturen
De persoonlijke aanpak bij inning van onbetaalde facturen is nog steeds de meest efficiënte. Telefoneer of ga langs bij je debiteur. Een brief of email geeft je bewijs maar niet steeds een oplossing. Hier vind je een overzicht van 7 vaak gebruikte of grappige excuses en hoe je die het best kan counteren.
Inschrijven kbo
Natuurlijke personen, ondernemers en vennootschappen horen ingeschreven te zijn in de KBO. Dat weet je ongetwijfeld. Maar ook de activiteiten van jouw bedrijf moeten in deze Kruispuntbank der Ondernemingen correct vermeld worden. En daar wringt het schoentje soms. Vennootschappen moeten bovendien in hun maatschappelijk doel bepalen welke activiteiten zij ontwikkelen. Als een vennootschap in haar doel een bepaalde activiteit niet heeft opgenomen, dan kan en mag zij deze activiteit niet uitoefenen. En er al helemaal niet voor factureren.